SZUKAJ
06. Klawikordy
Ogłoszenie testowe

Data:
Województwo:
Lokalizacja:
Wyświetleń:
01-12-2018 godz. 10:26:28
łódzkie
Warszawa
414

Cena:2 500,00 zł


zdjęcia dla oferty:


 


Opis:

§ 10
1. Zleceniobiorca zapewnia przestrzeganie zasad przetwarzania i ochrony danych osobowych zgodnie z przepisami RODO oraz wydanymi na jego podstawie krajowymi przepisami z zakresu ochrony danych osobowych.
2. Zleceniobiorca zobowiązuje się do przetwarzania danych osobowych – lista obecności uczestników szkolenia [nazwisko, imię, adres placówki], podczas realizacji umowy, tylko w jej zakresie oraz do nie wykorzystywania danych osobowych w celach niezwiązanych z wykonywaniem tej umowy.
3. Zleceniobiorca zostanie upoważniony na okres trwania umowy do przetwarzania danych osobowych WCIES w zbiorze – klienci WCIES w zakresie i celu umowy oraz będzie wpisany do Rejestru osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych WCIES.
4. Zleceniobiorca zobowiązuje się przy przetwarzaniu danych osobowych podczas realizacji tej umowy do zabezpieczenia danych poprzez stosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających adekwatny stopień bezpieczeństwa.
5. Zleceniobiorca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy danych osobowych, do których będzie miał dostęp w związku z wykonywaniem umowy, zarówno w trakcie trwania umowy jak i po jej wygaśnięciu lub rozwiązaniu zgodnie z art.28 ust.3, lit. a, b RODO.
6. Zleceniobiorca może powierzyć dane osobowe do dalszego przetwarzania podwykonawcom jedynie w celu wykonania Umowy oraz po uzyskaniu uprzedniej zgody Administratora danych WCIES. Zgoda Administratora musi mieć formę pisemną pod rygorem nieważności.


Pokaż formularz kontaktu...

przepisz słowo 'żółw' : Wyślij do mnie kopię emaila:

REGULAMIN
©2012-2019 Licznik: Online: 9 Ranking Blogów stat4u