SZUKAJ
Regulamin

1. Serwis Giełdy Instrumentów Muzycznych na stronie arspolonica.ocross.net jest serwisem ogłoszeniowo-reklamowym, zwany w dalszej części 'Serwisem'.

2. Użytkownik, zamieszczający w Serwisie ogłoszenie, zwany jest w dalszej części 'Zamieszczającym'.

3. Serwis ma na celu merytoryczną i wartościową prezentację instrumentów muzycznych w celu ich sprzedaży. Jest to nadrzędnym zadaniem istnienia danego Serwisu.

4. Zamieszczający, wprowadzając dane do Serwisu, oznajmia tym samym, iż zapoznał się z niniejszym regulaminem.

5. Skrypt Serwisu stanowi przedmiot prawa autorskiego w rozumieniu przepisów o prawie autorskim i należy do ATIZA.PL.

6. Powielanie, kopiowanie, rozpowszechnianie materiałów zawartych w Serwisie wymaga zgody właściciela Serwisu.

7. Zamieszczający wyraża zgodę na umieszczenie danych w bazie arspolonica.ocross.net oraz na ich przetwarzanie zgodnie z celami i zasadami określonymi w regulaminie.

8. Zamieszczający wyraża zgodę na przechowywanie IP swojego komputera wraz z czasem logowania.

9. Serwis nie bierze udziału w transakcjach między nadawcami a odbiorcami ogłoszeń. W przypadku wywiązania się sporu między użytkownikami Serwisu, Serwis zastrzega sobie prawo do nieuczestniczenia w nim.

10. Zamieszczający może w każdej chwili skasować swoje ogłoszenie.

11. Zamieszczający, dodając ogłoszenie, musi wybrać dla niego odpowiednią kategorię.

12. Zabrania się umieszczania ogłoszeń niezwiązanych tematycznie z treścią Serwisu i nieodpowiadających żadnej z proponowanych kategorii.

13. Odpowiedzialność za dobranie właściwej kategorii dla ogłoszenia ponosi Zamieszczający.

14. Absolutnie niedozwolonym jest umieszczenie ogłoszeń dotyczących instrumentów elektronicznych (zasilanych prądem) w kategorię inną, niż 'Pianina elektroniczne' lub 'Organy kościelne'.

15. Za treść merytoryczną ogłoszenia odpowiedzialność ponosi Zamieszczający.

16. Właściciel Serwisu ma prawo do modyfikacji lub usunięcia ogłoszenia, w przypadku gdy umieszczone jest w niewłaściwej kategorii lub zawiera nieprawdziwe informacje, umieszczone świadomie lub nieświadomie, a które umyślnie lub nieumyślnie wprowadzają w błąd odbiorców ogłoszeń.

17. Zabrania się używania w tytułach lub treści ogłoszeń wyrazu 'kość słoniowa' we wszystkich odmianach. Dozwala się używanie takich sformułowań, jak 'kość' lub 'kość bydlęca'.

18. Treść ogłoszenia nie może naruszać norm prawnych, zwyczajowych i etycznych.

19. Administrator strony (właściciel Serwisu) nie ponosi odpowiedzialności za:
- treść ogłoszeń,
- zamieszczane przez Użytkowników dane,
- próbę sprzedaży za pośrednictwem Serwisu przedmiotów z materiałów niedopuszczonych do handlu w Unii Europejskiej,
- wykorzystywanie danych zamieszczonych w Serwisie,
- przerwy w działaniu Serwisu oraz wszelkie ewentualne straty i szkody wynikające z wadliwego funkcjonowania systemu.

20. Serwis zastrzega sobie prawo do:
- usuwania lub modyfikacji ogłoszeń łamiących niniejszy regulamin,
- wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie,
- przerw w funkcjonowaniu Serwisu.

REGULAMIN
©2012-2018 Licznik: Online: 6 Ranking Blogów stat4u