SZUKAJ
Regulamin

1. Serwis Giełdy Instrumentów Muzycznych na stronie arspolonica.ocross.net jest serwisem ogłoszeniowo-reklamowym, zwany w dalszej części 'Serwisem'.

2. Użytkownik, zamieszczający w Serwisie ogłoszenie, zwany jest w dalszej części 'Zamieszczającym'.

3. Serwis ma na celu merytoryczną i wartościową prezentację instrumentów muzycznych w celu ich sprzedaży. Jest to nadrzędnym zadaniem istnienia danego Serwisu.

4. Zamieszczający, wprowadzając dane do Serwisu, oznajmia tym samym, iż zapoznał się z niniejszym regulaminem.

5. Skrypt Serwisu stanowi przedmiot prawa autorskiego w rozumieniu przepisów o prawie autorskim i należy do ATIZA.PL.

6. Powielanie, kopiowanie, rozpowszechnianie materiałów zawartych w Serwisie wymaga zgody właściciela Serwisu.

7. Zamieszczający wyraża zgodę na umieszczenie danych osobowych w bazie arspolonica.ocross.net oraz na ich przetwarzanie zgodnie z celami i zasadami określonymi w regulaminie. Dane osobowe (z wyjątkiem adresu email, który umożliwia aktywację ogłoszenia) podawane są dobrowolnie. Jednocześnie Zamieszczający bierze pod uwagę, że strona Ars Polonica jest w całości stroną prywatną, której funkcjonowanie nie podlega pod przepisy RODO. Jeżeli nie zgadzasz się z tym twierdzeniem, NIE ZAMIESZCZAJ na mojej stronie swojego ogłoszenia.

8. Zamieszczający wyraża zgodę na przechowywanie IP swojego komputera wraz z czasem logowania.

9. Serwis nie bierze udziału w transakcjach między nadawcami a odbiorcami ogłoszeń. W przypadku wywiązania się sporu między użytkownikami Serwisu, Serwis zastrzega sobie prawo do nieuczestniczenia w nim.

10. Zamieszczający może w każdej chwili skasować swoje ogłoszenie.

11. Kasowanie ogłoszenia odbywa się natychmiast i bezpłatnie za pomocą linku udostępnionego w wiadomości aktywacyjnej. Skasowanie ogłoszenia przez Administratora (Właściciela) Serwisu jest odpłatne i kosztuje 6 złotych płatnych przelewem na konto bankowe nr 11 2490 1044 0000 4200 9258 7302, lub za pomocą karty płatniczej, lub poprzez usługę PayPal. Czas skasowania ogłoszenia przez Administratora wynosi do 48 godzin od momentu zaksięgowania wpłaty.

12. Zamieszczający, dodając ogłoszenie, musi wybrać dla niego odpowiednią kategorię.

13. Zabrania się umieszczania ogłoszeń niezwiązanych tematycznie z treścią Serwisu i nieodpowiadających żadnej z proponowanych kategorii.

14. Odpowiedzialność za dobranie właściwej kategorii dla ogłoszenia ponosi Zamieszczający.

15. Absolutnie niedozwolonym jest umieszczenie ogłoszeń dotyczących instrumentów elektronicznych (zasilanych prądem) w kategorię inną, niż 'Pianina elektroniczne' lub 'Organy kościelne'.

16. Za treść merytoryczną ogłoszenia odpowiedzialność ponosi Zamieszczający.

17. Administrator (Właściciel) Serwisu ma prawo do modyfikacji lub usunięcia ogłoszenia, w przypadku gdy umieszczone jest w niewłaściwej kategorii lub zawiera nieprawdziwe informacje, umieszczone świadomie lub nieświadomie, a które umyślnie lub nieumyślnie wprowadzają w błąd odbiorców ogłoszeń.

18. Zabrania się używania w tytułach lub treści ogłoszeń wyrazu 'kość słoniowa' we wszystkich odmianach. Dozwala się używanie takich sformułowań, jak 'kość' lub 'kość bydlęca'.

19. Treść ogłoszenia nie może naruszać norm prawnych, zwyczajowych i etycznych.

20. Administrator strony (właściciel Serwisu) nie ponosi odpowiedzialności za:
- treść ogłoszeń,
- zamieszczane przez Użytkowników dane,
- próbę sprzedaży za pośrednictwem Serwisu przedmiotów z materiałów niedopuszczonych do handlu w Unii Europejskiej,
- wykorzystywanie danych zamieszczonych w Serwisie,
- przerwy w działaniu Serwisu oraz wszelkie ewentualne straty i szkody wynikające z wadliwego funkcjonowania systemu.

21. Serwis zastrzega sobie prawo do:
- usuwania lub modyfikacji ogłoszeń łamiących niniejszy regulamin,
- wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie,
- przerw w funkcjonowaniu Serwisu.

REGULAMIN
©2012-2019 Licznik: Online: 3 Ranking Blogów stat4u