Marki radzieckich pianin

Poniżej przedstawiam Państwu listę prawie wszystkich marek pianin produkowanych w Związku Radzieckim. Mogę być dumny: podobnej listy nie tylko nie ma gdzie-indziej w polskim internecie, nie mają jej również Rosjanie. Jest to lista całkowicie mojego autorstwa.

Spora część z tych pianin była sprowadzana w sposób centralizowany do krajów “demokracji ludowej”, w tym do Polski. Ale też dużo pianin przywieźli do Polski bezpośrednio sami Polacy na przełomie lat 80-90-ych, kiedy uproszczono wjazd do ZSRR i wywoziło się z niego wszystko co się dało. Te kiepskie pianina zaatakowały Polskę niczym plaga szarańczy. Obecnie równie nadaktywnie atakują allegro.pl, tablicę.pl i inne serwisy sprzedażowe…

Absolutnie odradzam kupowania pianina którejkolwiek z podanych niżej marek (pod tym linkiem wyjaśniam, dlaczego). Pianina “Belarus”, “Tchaika”, “Lirika”, “Rubinstein”, “Nocturno”, “Etude” itp. cieszą się jak najgorszą opinią.

Lista jest podana w kolejności alfabetycznej wg alfabetu rosyjskiego. W nawiasie podaję “łacińską” wersję nazwy, którą używano w partiach pianin przeznaczonych na eksport. Nie wszystkie te pianina były produkowane również w wersji eksportowej, ale nie da się obecnie ustalić, które były, a które na pewno nie. Tak czy inaczej, “łacińska” transkrypcja pomoże w odczytaniu nazwy każdemu, kto nie zna cyrylicy. Drugi wyraz w nawiasie oznacza polskie tłumaczenie nazwy, jeżeli nie jest ona nazwą geograficzną lub nazwiskiem. Niektóre radzieckie pianina (np. produkcji gruzińskiej lub ormiańskiej) znakowano pismem narodowym, którego nie jestem w stanie przytoczyć, a wiec podaję tutaj jego ekwiwalent w cyrylicy. Ale z pewnością w Polsce nie znajdziemy pianin wyprodukowanych z myślą o lokalnym rynku ormiańskim czy gruzińskim. 

 • Аврора (Aurora)
 • Аккорд (Akord) – 191 tysięcy pianin produkowanych w latach ok. 1940 – 2006. Można określić rocznik produkcji pianina Akord na podstawie jego numeru seryjnego.
 • Алатырь (Alatyr)
 • Ануш (Anusz)
 • Балтика (“Baltica” – Bałtyk)
 • Беларусь (“Belarus” – Białoruś) – ponad 680 tysięcy pianin produkowanych w latach 1935 – ok. 2000 w Borysowie na Białorusi. Można ustalić rok produkcji pianina Belarus na podstawie numeru seryjnego.
 • Берёзка (“Berezka” – brzózka)
 • Владимир (“Vladimir” – Włodzimierz) – do roku 1990 wyprodukowano ponad 106 tysięcy tych pianin.
 • Весна (“Vesna” – wiosna)
 • Волга (“Volga” – Wołga)
 • Волна (“Volna” – fala)
 • Волжанка (“Volzhanka” – mieszkanka Wołgogradu)
 • Вятка (Wiatka)
 • Гамма (Gama) – w roku 1984 istniało już ponad 63 tysięcy pianin tej marki.
 • Десна (Desna) – pianino made in Briańsk.
 • Дружба (“Druzhba” – przyjaźń)
 • Енисей (“Enisey” – Jenisiej)
 • Ереван (“Erevan” – Erywań)
 • Заря (“Zaria”, “Zarja” – jutrzenka) – ok. 227 tys. pianin produkowanych w latach ok. 1950-1992. Rocznik produkcji pianina Zaria można określić na podstawie jego numeru seryjnego.
 • Иваново (Iwanowo)
 • Иверия (Iveria)
 • Ижевск (“Izhevsk” – Iżewsk)
 • им. Молотова (pianino imienia Mołotowa!)
 • Иртыш (Irtysz) – znanych jest ponad 11 tysięcy pianin tej marki.
 • Кавказ (“Kavkaz”, Kaukaz)
 • Казань (Kazań)
 • Калуга (Kaługa)
 • Калужанка (“Kaluzhanka” – mieszkanka Kaługi)
 • Кама (Kama)
 • Киев (Kijów)
 • Комитас (Komitas)
 • Красный Октябрь (“Krasnyj Oktiabr” – czerwony październik) – 405 tysięcy pianin powstałych w latach 1924-1998 w Leningradzie (Petersburgu). Rok produkcji pianina Krasny Oktiabr można ustalić na podstawie jego numeru seryjnego.
 • Кубань (Kubań). W okresie ok. 1948 – 1984 (produkcja trwała dalej) powstało ponad 147 tysięcy pianin w fabryce w Krasnodarze.
 • Кузбасс (Kuzbas)
 • Ласточка (Łastoczka – jaskółka) – znanych jest ponad 155 tysięcy pianin tej marki.
 • Ленинград (Leningrad)
 • Лира (Lira)
 • Лирика (“Lirika” – liryka) – wspólna marka pianin z “Lirą”. Ponad 250 tysięcy pianin powstało w latach ok. 1955-1992. Rok produkcji pianina Lirika można określić w oparciu o jego numer seryjny.
 • Малютка (Malutka)
 • Мелодия (Melodia)
 • Музтрест (“Mustrust” – zakład muzyczny)
 • Наири (Nairi)
 • Ноктюрн (“Nocturno”, również odczytywane jako “Noctuino” – nokturn) – marka wspólna z pianinami “Rostow nad Donem” i z “Władimirem”. Znając numer seryjny pianina Nocturno, można określić rocznik jego produkcji.
 • Нотка (“Notka” – nutka)
 • Ода (Oda)
 • Одесса (Odessa)
 • Октава (Oktawa)
 • Отрада (“Otrada” – ukojenie, komfort)
 • Пенза (Penza)
 • Прелюдия (“Preludija” – preludium)
 • Прима (“Prima” – pryma)
 • Приморье (“Primorie” – Nadmorze)
 • Рига (Riga – Ryga) – 45 tysięcy tych pianin istniało już w roku 1974.
 • Ритм (“Ritm” – Rytm) – w roku 1979 było już ponad 40 tys. tych pianin.
 • Рифей (Rifej)
 • Родина (“Rodina” – ojczyzna) – znanych jest ok. 30 tys. pianin tej marki
 • Рондо (Rondo)
 • Ростов-Дон (Rostow nad Donem) – znanych jest ok. 200 tys. pianin tej marki, powstałych pomiędzy 1955 a 1990 rokiem. Numeracja wspólna z pianinem Nocturno. Na podstawie numeru seryjnego pianina można określić rok jego produkcji.
 • Рубинштейн (Rubinstein)
 • Сакартвело (“Sakartvelo”, również alfabetem gruzińskim – Gruzja)
 • Саратов (Saratow)
 • Свердловск (Sverdlovsk – Swierdłowsk)
 • Сибирь (“Sibir” – Syberia) – znanych jest ok. 32 tysięcy tych pianin.
 • Смоленск (Smoleńsk)
 • Смоленское (Smoleńskie)
 • Соната (Sonata)
 • Сонет (Sonet)
 • Союбилео (Soyubileo – jęz. gruz.)
 • Сура-2 (Sura-2), Сура (Sura)
 • Сюита (Suita) Uwaga! Pewni oszuści pianino tej marki sprzedają jako “bułgarskie”!
 • Тверца (Twierca) – w roku 1989 powstało pianino o numerze 66400.
 • Тверь (Twer)
 • Терек (Terek) – marka pianin produkowanych w północnoosetyjskim Władykaukazie (niegdyś Ordżonikidze). Do roku 1985 powstało ich ok. 41 tysięcy.
 • Токката (Toccata)
 • Тоника (Tonika)
 • Тюмень (“Tyumen” – Tiumeń)
 • Украина (Ukraina) – pianina ukraińskie powstałe w fabryce w Czernihowie, gdzie produkowano również pianina marki Cherny oraz Chernigov.
 • Урал (Ural)
 • Фантазия (Fantazja)
 • Чайка (“Tchaika” – mewa) – pianina tej marki produkowano zarówno w Iżewsku, jak i w Odessie. Iżewskich pianin już w roku 1973 było ponad 35 tysięcy.
 • Чайковский (Tchaikovsky, również Chaikovski, Ciaikovsky – Czajkowski)
 • Чародейка (“Czarodiejka” – czarownica)
 • Чернигов (“Chernigov” – Czernihów) – pianina z Czernihowa (Ukraina).
 • Элегант (Elegant)
 • Элегия (Elegia)
 • Этюд (“Etude”, również błędnie odczytywane jako “Etyde” – etiuda)
 • Юбилей (“Jubilej” – jubileusz)
 • Юность (“Junost” – młodzieńczy wiek) – pianina fabryki w mieście Jarcewo; powstało ich ok. 90 tysięcy.

Podana lista jest na 90% kompletna. Będę ją uzupełniał wraz z nadejściem nowych informacji.

Dodatkowo firmy radzieckie, a współczesne rosyjskie, białoruskie i ukraińskie maskowały się i maskują pod średnio-europejskich producentów, używając w pełni “zachodnich” nazw i wrzucając swoje bardzo tanie pianina na rynki zachodnie (mniej-więcej tak, jak teraz robią Chińczycy). Jak można się spodziewać, z “zachodniego” w tych pianinach obecna jest tylko nazwa. Jakość jak była, tak i pozostaje radziecka.

Do tych pseudo-zachodnich pianin należą takie marki, jak:

 • Baldorr & Son
 • Bechner (=Ukraina)
 • Charles Albrecht
 • Cherny (=Ukraina)
 • Hofmann (nie mylić z “Hoffman” i “Hoffmann”!)
 • Holstein (= Belarus)
 • Irmbach (= Belarus)
 • J. Strauss & Son (= Belarus)
 • Mozart
 • P. Brunner
 • Richter
 • Röhmer (część produkcji na Białorusi, część w Rosji)
 • Sängler & Sohne (=Belarus)
 • Schubert (=Belarus)
 • Symphony
 • Tetsch & May
 • Tri-Con
 • Urk & Sons
 • Wagner (produkcja odbywa się zarówno w Chinach, jak i w krajach b. ZSRR)
 • Wieler (=Belarus)
 • Wilh. Kaiser

i inne.

Fortepiany w Związku Radzieckim produkowano następujących marek:

 • Красный Октябрь (“Czerwony Październik”)
 • Estonia
 • Москва (“Moskwa”)
 • Россия (“Rosja”)
 • Baltica
 • Владимир (“Vladimir”)
 • J. Becker (po 1991 r.) – nie mylić ze starą firmą J. Becker (sprzed 1917)!

Z wyjątkiem być może “Estonii”, dzisiaj estońskiej firmy produkującej świetne instrumenty, a niegdyś siermiężnej radzieckiej, fortepiany radzieckie raczej nie są w Polsce dostępne. Nie były one również dostępne w samym Związku Radzieckim. Produkowane w bardzo ograniczonej ilości, trafiały nie do sklepów, lecz bezpośrednio do instytucji (szkoły, domy kultury itp.).

Radzieckie pianino

Radziecki fortepian na Marsie. Nawet tam sięgają macki Stalina!

Zapytania z wyszukiwarki, prowadzące na tę stronę:

 • pianino radzieckie (15)
 • pianino zarja (14)
 • rosyjskie pianino (11)
 • pianino rosyjskie ceny (11)
 • pianino liryka opinie (9)
 • pianino lastoczka (8)
 • pianino smoleńsk opinie (8)
 • bereg-penza@sura ru loc:PL (8)
 • Fantazja-2 pianino cena (7)
 • pianino smoleńsk (7)
 • kazan-ruskie pianino (5)
 • pianino kaluga (5)
 • pianino suita opinie (5)
 • pianino belarus białystok (5)
 • pianino suita (5)
 • ruskie pianino (4)
 • pianino używane cena ruskie (4)
 • Wladimir pianino miejsce produkcji (4)
 • pianino lirika czy jest rosyk=jskiej produkcji (4)
 • medmix@sura ru loc:PL (4)
 • pianino oktaba (3)
 • pianino marki etude (3)
 • komitas pianino (3)
 • marki radzieckich pianin (3)
 • pianino rosyjskie oktaba (3)
 • postmaster@tyumen-city ru loc:PL (3)
 • ceny pianina ritm uzywane (3)
 • Czajkowski łastoczka (3)
 • www pianino prod radzieckiej (3)
 • pianino radzieckie jakie dobre (3)
 • socz@sura ru loc:PL (3)
 • ukrainskie pianina URK&SONS (3)
 • pianina penza (3)
 • radzieckie pianino cena (2)
 • pianina produkcji rosyjskiej - Nokturn (2)
 • Radzieckie pianino suit (2)
 • pianino desna (2)
 • pianin z lat 1940 kupie (2)
 • pianina radzieckie nazwy (2)
 • pianinko dla dzieci nutka produkcji rosyjskiej (2)
 • pianino marki komitas wymiary (2)
 • pianino odessa opinie (2)
 • pianino marki suita ru (2)
 • pianino Liryka na allegro (2)
 • pianino lirika wymiary (2)
 • pianino nokturn (2)
 • pianino odessa (2)
 • Pianino wladimir historia (2)
 • Pianino elegia (2)
 • pianino marki akord kupie (2)
 • rozhentsevsv@tyumen-city ru loc:PL (2)
 • inochkinva@tyumen-city ru loc:PL (2)
 • martynenkone@tyumen-city ru loc:PL (2)
 • marki rosyjskich pianin (2)
 • zemcom@tyumen-city ru loc:PL (2)
 • czntam@sura ru loc:PL (2)
 • kupię pianino ukraina (2)
 • makievfv@tyumen-city ru loc:PL (2)
 • depstroy@tyumen-city ru loc:PL (2)
 • kcson@sura ru loc:PL (2)
 • fabryka pianin ryga (2)
 • Wladimir pianino (2)
 • panino rosyjskie opinie (2)
 • svaripaevo@sura ru loc:PL (2)
 • serdobskpsh10@sura ru loc:PL (2)
 • zsrr pianina (2)
 • ceny pianin liryka (2)
 • nic4@tyumen-city ru loc:PL (2)
 • gorizontmebel@sura ru loc:PL (2)
 • bondarenkotv@tyumen-city ru loc:PL (2)
 • NOCTUINO ピアノ (2)
 • ukrainskie miasto produkujące pianina (1)
 • voensud@sura ru loc:PL (1)
 • pianino rosyjskie jaskółka (1)
 • ukraina marka pianin (1)
 • tyumen_marka@tyumen-city ru loc:PL (1)
 • pianino rosyjskie saratov (1)
 • łastoczka porosyjsku (1)
 • tetsch & may pianino (1)
 • pianino rosyjskie Desna (1)
 • pianino ural sprzedam (1)
 • pianino ukraina odessa (1)
 • pianino rosyjskie kubań (1)
 • pianino rosyjskie lirika opinie (1)
 • zkoły radzieckiej fortepianu (1)
 • pianino rosyjskie ritm wymiary (1)
 • pianino rosyjskie sprzedam (1)
 • pianino ryga cena (1)
 • pianino sibir (1)
 • zanyt@sura ru loc:PL (1)
 • zabawka pianino rosyjskie (1)
 • zaria tabele numerow seryjnych (1)
 • pianino smoleńsk rok produkcji (1)
 • yakovlev@tyumen-city ru loc:PL (1)
 • pianino ukraina gdzie produkowane (1)
 • szkoły radzieckiej fortepianu (1)
 • pianino uzywane jaskułka (1)
 • radziecka marka fortepianu (1)
 • radzieckie firmy spis (1)
 • radzieckie instrumenty muzyczne (1)
 • ryga fabryka fortepianów (1)
 • radzieckie pianino bielorus (1)
 • ruskie pianino opinie (1)
 • riga pianino opinia (1)
 • rosyjski pianina antyki wiesna (1)
 • rosyjskie firmy pianin lista (1)
 • rosyjskie pianino akord (1)
 • rosyjskie pianino liryka (1)
 • pianinoodessaceny (1)
 • rosyjskie używane pianina cena (1)
 • ruskie pianinko z lat 80 tych (1)
 • Producent pianin rytm ukraina (1)
 • PRODUCENT PIANIN RIGA (1)
 • producent marki wiatka (1)
 • pianino używane nokturn radzieckie (1)
 • pianino władimir (1)
 • pianino władimir sprzedam (1)
 • pianino ykraina (1)
 • stare pianino z rygi (1)
 • pianino zarja cena (1)
 • pianino łastoczka (1)
 • piano marki vagner (1)
 • piano zarja (1)
 • radzieckie marki (1)
 • spis radzieckich zakładów produkujących instrumenty muzyczne (1)
 • poanino ukraina kupie (1)
 • sonata pianino gdzie produkowane (1)
 • postmaster@subaruservice ru loc:PL (1)
 • roznica pomiedzy pianino i fortepianem (1)
 • pianino rosyjskie czernihów (1)
 • ars polonica pianino rosyjskie lista (1)
 • otrada pianina (1)
 • opinie o pianinach radzieckich (1)
 • nokturn pianino opinie (1)
 • noctuino informacja (1)
 • nazwy rosyjskich pianino (1)
 • merek piano urk&sons (1)
 • lirika pianino strojenie (1)
 • lirika pianino opinie pianin rosyjskich (1)
 • arh@tyumen-city ru loc:PL (1)
 • pbsovet@sura ru loc:PL (1)
 • pianina marki wagner (1)
 • pianina marki b zommerfeld (1)
 • pianina liryka opinie (1)
 • pianina komitas (1)
 • pianina hoffman opinie (1)
 • Pianina Etiuda (1)
 • pianina ceny etude (1)
 • pianina belarus lata produkcji (1)
 • kosmetik-sity@sura ru loc:PL (1)
 • karmanovaoa@tyumen-city ru loc:PL (1)
 • fabryka pianin komitas (1)
 • fabryka fortepianów ryga (1)
 • dc142@sura ru loc:PL (1)
 • czy pianino suita jest dobre (1)
 • czy dobre pianino cmolensk (1)
 • ceny pianina riga (1)
 • cena rpsykskiego pianina z lat 80 (1)
 • austrin@sura ru loc:PL (1)
 • fabryka pianin odessa (1)
 • fortepian hoffmann and cherny (1)
 • jak jest pianino po rosyjsku (1)
 • hoffman fortepian opinie (1)
 • gorfo@sura ru loc:PL (1)
 • gdzie jest rok produkcji pianina bialorus (1)
 • fortepiany radzieckie (1)
 • fortepiany hoffmann opinie (1)
 • fortepian z rosji marka (1)
 • fortepian radziecki (1)
 • pianina na sprzedaz prod radzieckiej (1)
 • pianina odessa cena (1)
 • pianina risyjskie marki (1)
 • pianino marki producenci (1)
 • PIANINO marki ETYDE (1)
 • pianino belarus holstein (1)
 • pianino lirika ceny (1)
 • pianino lira opinie (1)
 • pianino kublań (1)
 • pianino komitas opinie ars polonica (1)
 • pianino komitas opinie (1)
 • pianino marki spis (1)
 • pianino marki wladimir (1)
 • pianino ritm (1)
 • pianino radzieckie элгиа (1)
 • pianino radzieckie rytm (1)
 • pianino po rosyjsku (1)
 • pianino otrada cena (1)
 • pianino odessa cena (1)
 • pianino marki ижевск („izhevsk” – iżewsk) (1)
 • Pianino marki zaria (1)
 • pianino komitas cena (1)
 • pianino kazkaz (1)
 • pianino akord (1)
 • pianini zarja (1)
 • pianinas ural (1)
 • pianinas ukraina (1)
 • pianina z ukrainy kupie (1)
 • pianina używane radzieckie (1)
 • pianina sura 2 (1)
 • Pianina rosyjskie opinie (1)
 • pianino etude cena (1)
 • pianino fantazja 2 (1)
 • pianino jaskółka (1)
 • pianino iżewsk (1)
 • pianino irtysz (1)
 • pianino firmy oktaba (1)
 • pianino firmy etyde (1)
 • pianino firmy baltica (1)
 • pianino firmy akord (1)
 • pianino firmy ACORD (1)
 • pianino rok prod 1989 belarus (1)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *