Numery seryjne fortepianów i pianin “Calisia”

Korzystając z podanych niżej numerów seryjnych Calisii, zawsze możemy datować nasze pianino czy fortepian. Nie wszystkie roczniki są ustalone szczegółowo, ale, zważywszy na to, że zawsze należy stosować metodę analogii porównawczej, szansa na znalezienie poszukiwanego numeru i jego obsadzenie w konkretnym roku jest całkiem spora.

W okresie II wojny światowej fabryka Arnolda Fibigera, formalnie istniejąca, zmuszona była do produkcji mebli. Jednak po wojnie, gdy z lagrów wrócił G. A. Fibiger (mimo niemieckiego pochodzenia, w kampanii wrześniowej walczył po stronie polskiej), od razu postarano się o wznowienie produkcji instrumentów muzycznych. Stąd wynika ciągłość produkcji, a co za tym idzie, numeracji – którą kaliska fabryka jako jedyna w Polsce zachowała. Zatem kontynuowano przedwojenną numerację, przerwaną w roku 1939 na numerze 20697. A więc stało się inaczej, niż w Legnicy, gdzie wraz z rozpoczęciem produkcji na poniemieckiej fabryce numerację rozpoczęto od zera. Tu, w Kaliszu, na upaństwowionej fabryce w dalszym ciągu pracował Gustaw Arnold Fibiger młodszy (1912-1989), a więc fabryka nadal była dzieckiem tej wybitnej familii.

W lewym słupku podaję rok, w prawym – numer seryjny. Zwykle producenci pianin i fortepianów oznaczają w ten sposób numer, którym dany rok się zamknął. Zatem jeżeli pianino nr 114247 zamyka rok 1988, wszystkie następne pianina będą się odnosić już do roku 1989. Dokładnych danych dotyczących lat 1947-68 oraz 1988-2007 nie posiadam. Największy znany mi numer seryjny “Calisii” to 141081 (z roku 1998).

Jak można zauważyć, nie wszystkie numery występują po kolei. Wiązało się to z pewnymi manipulacjami w trakcie produkcji pianin, z “opóźnieniem” produkcji wcześniej zarezerwowanych numerów, wyprzedzeniem ich przez kolejną pulę numeracyjną itp. Również do sprzedania nie zawsze kierowano pianina wyprodukowane po kolei. Owszem, potrafi to nieźle zagmatwać chronologię, lecz gwoli ścisłości podobne przypadki należy odnotować.

Jak można zauważyć, fortepiany mają inną numeracją, niż pianina. Ich produkcję rozpoczęto, biorąc za punkt startowy pułap 50 tysięcy. Prawdopodobnie, nikt się wówczas nie spodziewał, że produkcja pianin sięgnie tej liczby. Jednak nie tylko sięgnęła, lecz i przekroczyła niemal trzykrotnie. Zatem w pewnym momencie powstaje konflikt numerów pianinowych z fortepianowymi. Trzeba więc zawsze precyzować, czy chodzi o numer seryjny pianina, czy fortepianu.

Dodatkowo sprawę komplikuje fakt, że różne modele fortepianów posiadały swoją własną, niezależną numerację. Tak więc fortepiany małe – gabinetowe (165 cm) i mignon (142 cm)  – oraz największe koncertowe (280 cm) – posiadały własną numerację od numeru 50001; fortepiany półkoncertowe (222 cm) otrzymywały numery rozpoczynające się od 52001.

Pogrubienie na poniższej liście (dotyczy tylko pianin!) oznacza, że dany rok zamknął się danym numerem. Numery przejściowe, z początku lub połowy roku, są uzupełnione w możliwie dokładne daty, o ile były do ustalenia, i nie są pogrubione.

Pianina (seria podstawowa):

1947 – rozpoczęcie powojennej produkcji od numeru 20698
1957.[wiosna-lato] – 29222
1960-61 – 31969
1963.[VI] – 32383
1965.[wiosna] – 35399
1967.[wiosna] – 40258
1968.[X-XI] – 43438
1968 – 44788
1969 – 47538
1970.IV – 44429
1970 – 50655
1971.[jesień] – 52016
1971 – 53927
1972.II. 20 – 53976
1972.IV.14 – 51136
1972.[V] – 54187, 55247
1972.[VIII-IX] – 56086
1972 – 57550
1973 – 61370
1974 – 65298
1975 – 69405
1976.I.16 – 68443
1976.I.30 – 66805
1976.IX.28 – 70492
1976 – 73705
1977.V.07 – 74043
1977 – 78161
1978.IX.27 – 75263 (być może, rok 1977?)
1978 – b/d
1979.[IV] – 83038
1980 – 91213
1981.[wiosna] – 91031
1981.XI.26 – 93885
1981 – b/d
1982.IX.17 – 98011
1982/83 – 98675
1983.V.28 – 99376
1983.[X] – 101460
1983 – 103259
1984 – b/d
1984-VII-9 – 86912 (!) – patrz obrazek
1985-IV-17 – 105793
1985.[X] – 108070
1985 – [109000]
1986.III.19 – 104702
1986-??-?? – 110033
1986-VI-18 – 113216
1986.VI.26 – 113306
1986.XII.30 – 113858
1987 – 120317
1987 – b/d
1988.[V] – 118656
1988 – 114247
1992.[jesień] – 132450
1992.[jesień] – 132550
1993-X-22 (sprzedaż?) – 133184
1993 (miesiąc nieznany) – 136253
1998 (wiosna) – 141081
2000 – 141108 (wg najnowszego Grossbacha)
2001 – 141153 (u Grossbacha ten numer ma postać “151153”, ale zapewne jest to błąd).
2003 – 143033 (zakupione jako nowe w IX-X.2003; mechanika Detoa Albrechtice nr 850975, 31.V.2002)
2003 – 143009 (zakupione jako nowe w IV.2008; mechanika Detoa Albrechtice nr 857240, 30.VIII.2003).
[2007 – likwidacja fabryki]

Pianina (seria dodatkowa):

Znane są pianina Calisia, których numery mieszczą się przed pierwszym powojennym numerem “20698”. W chwili obecnej nie wiadomo, skąd się wzięła i w jakim celu funkcjonowała dodatkowa pula numeracyjna. Czy te pianina przeznaczone były na eksport? A może wyprodukowano je z przedwojennych podzespołów Fibigera?
Podaję poniżej informację w kolejności odwróconej – najpierw numer, potem ustalona data produkcji.

5180 – lato 1953
01344 – wiosna-lato 1954
13682 – 1973?
14588 – wiosna-lato 1957

pianino_calisia

Dziwny numer, dziwny rok… Dziwactwa “rynku” PRL.

Fortepiany:

Fortepiany “Calisia” posiadały swoją własną numerację, o czym niewielu wie. Ja również o tym nie wiedziałem – ale dzięki pomocy życzliwych osób (szczególnie dziękuję Panu Januszowi Starzykowi) udało się opracować odpowiednią listę, której – uwaga! – nie znajdziecie ani w Wikipedii, ani w bardzo drogich i “ekskluzywnych” katalogach i atlasach numerów seryjnych fortepianów.

Datowanie fortepianu “Calisii” jest możliwe na podstawie mechanizmu firmy Renner (każdy posiada swój własny unikatowy numer) oraz – często – na postawie datowania młotków fortepianu. Jednak zawsze należy pamiętać, iż od momentu produkcji mechanizmu w Niemczech do momentu wyjścia fortepianu z fabryki “Calisia” mogła upłynąć nieokreślona ilość czasu.

Z numeracji wynika, że “Calisia” wyprodukowała ok. dwóch tysięcy fortepianów o długości 165 i 142 cm (modele M-165 i M-142), przy czym tych ostatnich powstało prawdopodobnie bardzo mało. Powstało również kilkadziesiąt (co najmniej 70) fortepianów o długości 222 cm (M-222), które otrzymały swoją własną numerację rozpoczynającą się prawdopodobnie od numeru 52001. Wiadomo również o wyprodukowaniu trzech fortepianów koncertowych o długości 280 cm (z czego na mojej liście są tylko dwa, w tym jeden bez daty). Te największe koncertowe fortepiany były w istocie kopiami przedwojennych fortepianów Fibigera, a być może powstały na jego podzespołach (czym prawdopodobnie tłumaczy się liczba trzech wyprodukowanych instrumentów).

Uwaga: lista kaliskich fortepianów jest cały czas modyfikowana; nie zalecam korzystania z niej bez dodatkowego wyjaśnienia. Jednocześnie proszę wszystkich właścicieli fortepianów “Calisia” o nadsyłanie informacji o rocznikach i numerach posiadanych instrumentów i ich mechanizmów).

Numeracja seryjna fortepianów “Calisia” wg chronologii (kursywą podane są numery modelu M-222 z osobnej puli):

50001 (280) – szczegóły nieustalone
50011 (165) – mech. Rennera 547148 (1957.XI-XII), młotki: 1958.VII, data produkcji – 1958/59?
50015 (280) – mech. Rennera 590840 (1959), młotki: 1960.I.13, klawiatura: 3, data produkcji – 1960
50079 (165) – mech. Rennera 797777 (1965), młotki: 1965, data produkcji – 1965
50082 (165) – mech. Rennera 797779 (1965), młotki: 1965, data produkcji – 1965
50159 (165) – mech. Rennera 893358 (1967, koniec roku), data produkcji – 1968
50181 (165) – mech. Rennera ??????, data produkcji – 1969.VII
50214 (165) – mech. Rennera ??????, data produkcji – 1969.IX
50266 (165) – mech. Rennera 987119 (1970.[IV]), młotki: 1970.IX.24, klawiatura 1877, data produkcji – 1970.XI
50281 (165) – mech. [Rennera] 961886 (1970), klawiatura 19217, data produkcji – 1970/71
50303 (165) – mech. Rennera 987145 (1970.[IV]), data produkcji – [1970]

[Po osiągnięciu w fabryce Rennera numeru 1000000 w VII.1970 numeracja mechanik fortepianowych rozpoczęła się ponownie od zera.]

50823 (165) – mech. Rennera 210221 (1976.[IV-V]), młotki: VI.1976, data produkcji – [1976]
50838 (165) – mech. Rennera 233843 (1976.[XII]), młotki: VII.1977, data produkcji – [1977]
52024 (222) – mech. Rennera 23387X (1976.[XII]), młotki: VI.1977, data produkcji – 1978-79?, zakupiony 28.I.1980
51087 (142) – mech. Rennera 295877 (1978), młotki: 1978, data produkcji – 1978
50988 (165) – mech. Rennera 340589 (1979), data produkcji – 1979-80
52030 (222) – mech. Rennera 340634 (1979), młotki: IX.1979, data produkcji – 1980
52047 (222) – mech. Rennera 340651 (1979), młotki: 1980, data produkcji – 1980
51266 (165) – mech. Rennera 377211 (1980), młotki: 1980, data produkcji – 1980-81
51310 (165) – mech. Rennera 377290 (1980), młotki: 1980, data produkcji – 1980-81
51376 (165) – mech. Rennera 446065 (1982), młotki: 1982, data produkcji – 1982
51405 (165) – mech. Rennera 512134 (1984), młotki: 1983.XII.13, klawiatura: 66911, data produkcji – 1984
52061 (222) – mech. Rennera 524989 (1984), młotki: 1984, data produkcji – 1984
52071 (222) – mech. Rennera 516346 (1984.IV.4), młotki: [1984.III.28] , data produkcji – 1984.V
51472 (165) – mech. Rennera 547299 (1985.IV.09), młotki: 1984.VI.13, klawiatura: 78324, data produkcji – 1985
51537 (165) – mech. Rennera 547329 (1985.IX.11), młotki: 1985.IX.12, klawiatura: 84763, data produkcji – 1986
51551 (165) – mech. Rennera 577229 (1986.V.18), młotki: 1986.IV.14, klawiatura: 85668, data produkcji – 1986
51677 (165) – mech. Rennera 645650 (1988.IV.27), młotki: 1987.X.8 , data produkcji – 1988 lub 1989.[I]
51695 (165) – mech. Rennera 645632 (1988.[IV]), młotki: 1988.V.2, data produkcji – 1988
51762 (165) – mech. Rennera 676687 (1989.X.12), data produkcji – 1990.[I]
51813 (165) – mech. Rennera 707403 (1990.[XI]), data produkcji – 1990/91

Co ciekawego wynika z powyższej listy fortepianów?

 • W tej chwili znany jest tylko jeden fortepian (1978) o długości 142 cm;
 • W latach ok. 1978-1984 powstało 71 fortepianów o długości 222 cm. Jednak dokładna ich liczba nie jest ustalona;
 • Zauważalne są dwa osobne okresy produkcji fortepianów: w latach ok. 1958-1970 powstało około 300 fortepianów (co najmniej 303); w latach 1978-91 powstało ponad 800 fortepianów. Zastanawiającym jest jednak brak rozpoznanych instrumentów z okresu 1970-78, z puli numerów 50304-50837. Albo fortepianów wówczas nie produkowano, albo całość produkcji szła na eksport. Rozpoznanie dotyczy bowiem jedynie fortepianów istniejących dziś w Polsce. Być może, fortepian nr 50988 również był przeznaczony na eksport, lecz z jakiegoś względu pozostał w kraju (lub wrócił z powodu reklamacji?), gdzie otrzymał nowszą mechanikę, niż teoretycznie późniejszy instrument nr 51087.

W roku 2007 fabryka ostatecznie upadła.

Każdego posiadacza pianina “Calisia” proszę o sprawdzenie dokumentu zakupu pianina (może być przyklejony z tyłu pianina lub w jego środku). Powiązanie podanej tam daty sprzedaży wraz z numerem seryjnym pozwoli mi na uściślenie numeracji seryjnej – a skorzysta na tym wiele osób. Dziękuję za nadesłane informacje!

Zapytania z wyszukiwarki, prowadzące na tę stronę:

 • pianino calisia (37)
 • pianino calisia numer seryjny (13)
 • numery seryjne pianina calisia (12)
 • pianino calisia cena (12)
 • numery seryjne pianin calisia (7)
 • pianino fibiger cena (7)
 • numeracja pianin calisia (7)
 • pianino calisia nowe cena (6)
 • calisia numery seryjne (6)
 • pianino numer seryjny (6)
 • calisia pianino cena (5)
 • pianina calisia numer seryjny (5)
 • Calisia Pianino (5)
 • calisia piano (5)
 • arnold fibiger numer seryjny (5)
 • pianino fibiger (5)
 • pianino calisia ceny (4)
 • pianina calisia (4)
 • pianina calisia ceny (4)
 • pianino calisia 1978 (3)
 • numery seryjne calisia (3)
 • fibiger nr seryjny 12310 (3)
 • gdzie jest nr seryjny pianina calisja (3)
 • numer seryjny produkcji pianina calisia (3)
 • pianino calisia 32808 (3)
 • pianino calisia nr 30938 (3)
 • pianino calisia nr seryjny 4382 (3)
 • calisia modele (3)
 • ars polonica calisia (3)
 • calisia (3)
 • sprzedam fortepian calisia (3)
 • pianina calisia modele (2)
 • numer seryjny produkcji pianina calisia 41949 (2)
 • naprawa pianina calisia (2)
 • Młotki pianinowe (2)
 • modele pianina calisia (2)
 • mechanika fortepianowa Louisa Rennera (2)
 • fortepiany calisia (2)
 • klucz do strojenia pianina calisia (2)
 • gdzie jest numer seryjny pianina arnold fibiger (2)
 • gdzie numer pianina calisia (2)
 • jak sprawdzić datę rok produkcji fortepianu calisia (2)
 • Renowacja pianin Calisia (2)
 • jak sprawdzic nr seryjny w piano (2)
 • jak znajdziesz rok produkcji pianina calisia (2)
 • kalisia fortepiny (2)
 • kalisz lata 1970 (2)
 • numeracja na pianinie (2)
 • pierwsze pianina calisia (2)
 • pianino calisia 1970 (2)
 • pianino calisia 1969 (2)
 • pianino calisia 1967 r (2)
 • Pianino calisia 1957 (2)
 • pianino calisia arnold fibiger cena antyk (2)
 • pianino calisia czarne (2)
 • pianino calisia lata 70 opinie (2)
 • pianina rocznik 1995 (2)
 • stary fortepian calisia galeria (2)
 • pianina kalisja (2)
 • pianino calisia numery (2)
 • numery seryjnie pianin calsia (2)
 • pianino a fibiger numer seryjny 13568 (2)
 • numery seryjne produkcji calisii‎ (2)
 • pianino calisia symbol M 36 (2)
 • pianino calisja 1980 (2)
 • numery seryjne calisi (2)
 • pianino calisia 58 rok (2)
 • cena pianin calisia (2)
 • calisia pianino numer seryjny 1624 (2)
 • calisia nr seryjne (2)
 • calisia 14225 pianino (2)
 • calisia piano serial number (2)
 • calisia rok produkcji (2)
 • ceny pianin Calisia w roku 1995 (2)
 • Calisia (Gustav Fibiger) wymiary (2)
 • calisia serial number (2)
 • cena pianina calisia w roku 1988 (2)
 • calisia number (2)
 • pianino calisia wysokość (2)
 • cena fortepianu calisia (2)
 • pianino calisia jak sprawdzic rok produkcji (1)
 • pianino calisia historia firmy (1)
 • pianino calisia modele (1)
 • calisia m-36 (1)
 • pianino calisia ceny rok produkcji 1989 (1)
 • calisia menuet m-105 1977 (1)
 • pianino calisia nr 50757 (1)
 • calisia fortepian cena (1)
 • pianino calisia jak sprawdzic wiek blog (1)
 • pianino calisia nr 28530 (1)
 • pianino calisia lata 70 (1)
 • calisia fortepian numer 10 (1)
 • pianino calisia m-10549|B (1)
 • pianino calisia młotki (1)
 • calisia M-142 (1)
 • pianino calisia cena rocznik 1960 (1)
 • calisia model 40 barlokolok (1)
 • pianino arnold fibiger gdzie nr seryjny (1)
 • calisia pianina i fortepiany (1)
 • pianino calisia 1965 r (1)
 • calisia numer (1)
 • pianino calisia 1968 cena (1)
 • pianino calisia 1968r cena (1)
 • pianino Calisia 1957 r (1)
 • calisia nr seryjny (1)
 • pianino calisia 1983 (1)
 • pianino calisia 1985 r (1)
 • pianino calisia 1988 rocznik (1)
 • pianino calisia 1989 (1)
 • calisia nr 50181 (1)
 • calisia nr 414 pianino (1)
 • pianino calisia 69 rok cena (1)
 • calisia nr 14271 pianini (1)
 • calisia pianino 1967 (1)
 • wilkopedia numerus seryjny pianina (1)
 • allegro pianino calisia (1)
 • przedwojenna calisia (1)
 • ars polonica numery calisia (1)
 • arspolonica fibiger (1)
 • pianino nr seryjny (1)
 • pianino list 1970 cena (1)
 • píanino kalilaska maiden poland (1)
 • calisia 105 barkarola (1)
 • rok produkcji fortepianu a numer seryjny (1)
 • skup pianin w poznaniu (1)
 • 2054ale 030 (1)
 • tlumiki w dyszkancie (1)
 • strojenie pianina calisia (1)
 • 1970 allegro calisia pianino (1)
 • stare pianina calisia z 1960 (1)
 • sprzedaż calisia 1975 (1)
 • sprzedam pianino calisja 1969 rok (1)
 • sprzedam pianino calisia rocznik 1976 (1)
 • sprzedam pianino calisia 1965 r (1)
 • pianino cena calisia 132450 (1)
 • pianino cena calisia (1)
 • pianino calisia rok 1967 cena (1)
 • pianino calisia renner (1)
 • pianino calisia przedwojenne modele (1)
 • calisia 1989 pianino sprzedam (1)
 • pianino calisia numer seryjny przed 2 wojną światową (1)
 • calisia ceny (1)
 • pianino calisia numer fabryczny 41743 (1)
 • calisia fortepian (1)
 • pianino calisia rok 1968 (1)
 • pianino calisia rok produkcji (1)
 • pianino calisia rok produkcji 1980 (1)
 • pianino callisia (1)
 • pianino calisja nowe cena (1)
 • pianino calisja 1987 (1)
 • pianino calisja (1)
 • pianino calisia z 1984 r cena (1)
 • calisia numeracja (1)
 • calisia 1970 cena (1)
 • pianino calisia sprzedam (1)
 • pianino calisia nr seryjny (1)
 • fortepian calisia m 222 cena (1)
 • ceny pianino calisia (1)
 • kalisia strojenie pianin (1)
 • kalisia pianino 1989 (1)
 • czy fabryka fortepianów calisia jeszcze istnieje (1)
 • erard pianino numer seryjny (1)
 • jak sprawdzic rocznik pianina calisia (1)
 • FIBIGER ARNOLD ピアノ d`Or (1)
 • fibiger numer (1)
 • katalog numerów fortepianów i pianin (1)
 • klawiatura pianino numeracja (1)
 • cena pianina calisia rocznik 1971 (1)
 • młotki do pianin kalisz (1)
 • modele pianin fibigera (1)
 • modele pianin calisia (1)
 • mechanizmy w pianinach calisia (1)
 • liczby w pianinie (1)
 • kupię pianino calisia 1972 model 105 (1)
 • ceny pianin do roku 1995 (1)
 • jak odczytać rok produkcji fortepianu (1)
 • Jak było nastrojone fabrycznie pianino Calisia r 1968 (1)
 • gdzie na pianinie fibiger znaleźć numery seryjne (1)
 • fibiger pianino numery seryjne (1)
 • fibiger serial number (1)
 • fortepiany i pianina calisia (1)
 • fortepian 1990 arnold fibiger (1)
 • fortepian calisia numer fabryczny (1)
 • Fortepian Calisia M-222 cena (1)
 • fortepian calisia M-222 (1)
 • fibiger pianino numer fabryczny (1)
 • gdzie posze rok proukcji na pianinie (1)
 • ile kosztuje pianino nowe calisia (1)
 • ile kosztowalo pianino calisia (1)
 • gdzie znalezc date produkcji fortepianu (1)
 • gdzie znajduje sie numer seryjny w pianinie arnold fibiger (1)
 • gdzie w fortepianie sa numery seryjne (1)
 • gdzie sprzedam pianino z 1960 roku (1)
 • gdzie sie znajduja dane pianina (1)
 • gdzie są numery pianin calisia (1)
 • fortepian calisia 1993 sprzedam (1)
 • nimery pianin (1)
 • nowe pianino calisia cena (1)
 • pezedwojenne pianina calisia (1)
 • Calisia pianino rocznik 1978 (1)
 • calisia pianos (1)
 • numery seryjne fortepianow (1)
 • Calisia seri numara (1)
 • numery pianina z piosenel (1)
 • numery pianin calisia (1)
 • numery klawiszy pianina calisia (1)
 • piania calisia numeracja (1)
 • Calisia pianino mechanikás (1)
 • pianina z zamykaniem na klucz (1)
 • calisia pianino 1970 (1)
 • pianina lata 50 calisia (1)
 • calisia pianino historia produkcji modeli (1)
 • pianina ix wiek (1)
 • calisia pianino lata 50 (1)
 • pianina calisia numer fabr (1)
 • numer 18392 arnold fibiger pianino (1)
 • numerbseyjny pianina calisia (1)
 • numeracja pianina (1)
 • numer fabryczny pianina calisia (1)
 • numer calisi (1)
 • nr setjny pianina zdjęcie (1)
 • nr seryjny pianina 634 (1)
 • nr seryjny fortepianu (1)
 • nr seryjne pianina calisia (1)
 • nr seryjne pianin fibiger (1)
 • nr seryjne calisia (1)
 • numer pianina (1)
 • numer seryjny 5014 fibiger (1)
 • calisia serial number list (1)
 • CALISIA serial number ピアノ (1)
 • numeracja fortepianów (1)
 • calisia seryjny (1)
 • calisia w wersji eksport (1)
 • numer seryjny pianina calisia (1)
 • numer seryjny pianina arnold fibiger (1)
 • numer seryjny calisia (1)
 • pianinas arnold fibiger (1)

 1. Sprawdziłem kilka pianin i fortepianów z “najbliższego” otoczenia i numeracja pianin się zgadza. Np pianina z numerami 78 XXX; 82 XXX; 91 XXX to końcówka lat 70. Jednak z fortepianami jest chyba inaczej, bo fortepian 50015 to 1960 rok produkcji, a fortepian z 1978 r. ma numer 51 762, jeszcze inny z początków lat 80. ma numer 52 070. Prawdopodobnie fortepiany w Calisii były numerowane w osobnym ciągu.

 2. Myślę, że te numery fortepianów są źle datowane “1969.VII – 50181

  1969.IX – 50214” Wydaje mi się, że daty dopasowano z numeracji pianin, a nie z dat wewnątrz instrumentu, czy dokumentów zakupu. W fortepianach Calisia są mechanizmy Rennera. Mają własną numerację, a Renner je datuje. Klawiatury też mają własne numery. Można spróbować po tych numerach dopasować chronologię.

  • Jak wrócę, to sprawdzę. W końcu może być tak, że ktoś, chcąc datować swój instrument, skorzysta z mojej listy, a potem ja znajdę aukcję i wpiszę podane informacje do siebie jako pewne i sprawdzone 🙂

  • Już wiem. Wziąłem te daty z aukcji allegro, one istniały w sieci wcześniej, niż moja lista. Oczywiście, nie wiem, na podstawie czego Sprzedający ustalił te daty – postaram się dowiedzieć. Inna sprawa, że możliwości ustalenia czegokolwiek są tylko takie.

 3. Sprawdziłem ten fortepian z naklejką “100-lecie fabryki”. Jego numer 51 762, mechanika Rennera 676 687 z datą 12 Oct.1989 roku. Zapewne fortepian opuścił fabrykę już w 1990 roku. Jak długo fabryka świętowała???
  Druga Calisia ma numer 51 677, a mechanizm ma nabitą datę 27 April 1988, a młotki 8 Oct. 1987. Prawdopodobna data wyjścia z fabryki to 1989 r.

  • Świetnie, dziękuję za informację. Wreszcie jest jakaś jasność.

   Chciałem się upewnić: “51 677, a mechanizm ma nabitą datę 27 April 1988, a młotki 8 Oct. 1987” – czy młotki są z 1987, czy 1988? Bo jeżeli data najpóźniejszego z podzespołów – mechanizmu – to kwiecień’88, to do początku przyszłego roku minęło aż 9 miesięcy, co wydaje się trochę za długo.

   Do rozwiązania zagadki pozostają numery 51813 (“jubileuszowy”, podany na forum przez pana Tomka), oraz 52061 – w ogóle najwyższy znany numer, obecnie przypisany do roku 1984 [???]. Gdyby się udało wyjaśnić ich sytuację, lista numerów fortepianów stanie się w zasadzie bezproblemowa.

   PS. Dwa razy próbowałem zarejestrować się tam na forum, żeby m.in. móc dyskutować o numerach Calisii, ale admin mojej rejestracji aktywować nie zechciał. Dlatego mogę jedynie biernie się przeglądać toczącej się tam Panów dyskusji.

   PPS. Mam nadzieję, że fabryka rzeczywiście nie “świętowała” przez całe te 12 lat!!

   PPPS. Rosyjscy stroiciele uprzedzają (całkiem na serio), by wystrzegać się radzieckich pianin powstałych w… poniedziałki. Tego, którego dnia tygodnia pianino powstało, oczywiście sprawdzić się nie da, ale wg nich w poniedziałek jakość pianin była najgorsza.

 4. Faktycznie, może 9 miesięcy na wyprodukowanie fortepianu to dość długo, ale w naszym datowaniu różnica roku to właściwie nie problem. Ciekawostką jest, że fortepiany o rozmiarze M-222 mają numery 52 XXX, może ten rozmiar miał inny ciąg numeracji? Mechaniki Rennera w tych fortepianach wskazują właśnie te lata. W socjalistycznej fabryce racze nie było zapasów. Tzw. dewizowe materiały schodziły na bieżąco. Możliwe, że do instrumentu zwróconego w ramach gwarancji założono inny – późniejszy mechanizm, ale tu jednak numer seryjny sugerowałby lata późniejsze…

 5. PS. Fortepian 52 070 z pierwszego komentarza to też model M-222. Jak będę go stroił ponownie, to spiszę numer mechaniki i data produkcji będzie jaśniejsza….

 6. Dzisiaj spotkałem pianino CALISIA zakupione jesienią 1998 roku. Jego numer 141 081, młotki i mechanika z listopada 1997. Ciekawe jakim numerem zakończono produkcję?

 7. Mam dokładne dane fortepianu Calisia M-222 nr 52 071. Młotki 28.03.1984, mechanika Rennera 516 346 z 04 April.1984.
  Inna Calisia model M-165 nr 50 266, mechanika 987 119, młotki 24 Sep. 1970. Klawiatura nr 1877.
  Spotkałem też pianino Calisii model 30 o numerze 29 467. Jego mechanika ma numer 25 438, klawiatura 93. Zachowała się naklejka z ceną – 17.200,-złotych.

  • A daty produkcji na naklejce nie było?

   Co do fortepianów: jest już pewne, że M-222 posiadały własną numerację. Musiałbym teraz odtworzyć nie tylko numery znanych fortepianów, ale i ich model.

   Pozostaje tylko jedna niewiadoma: jaką numerację miały fortepiany M-280???

 8. Witam i na wstępie gratuluję pomysłu założenia i prowadzenia takiej strony w internecie.Jestem stroicielem w centralnej Polsce Piszę w temacie numeracji pianin, ponieważ w szkole muzycznej gdzie pracuję istnieje pianino Calisia o numerze: 14588 z mechanizmem Rennera nr.498457, data na mechanice 18.1.1957, oraz drugie pianino Calisia ten sam model, z mechaniką Rennera nr498475 data 16.1.1957. a fabryczny numer instrumentu to 29222. Co pan o tym sądzi, głównie chodzi o ten numer 14588, Zrobiłem zdjęcia.Wyślę panu mailem.

  • Witam!
   Cóż mogę powiedzieć…
   Numer 29222 pasuje do ogółu; 14588 – nie. Tym bardziej to dziwne, że wg mechanik są to pianina z tego samego okresu.

   Ale w przypadku wczesnych Calisii już miałem do czynienia z jakimiś “lewymi” numerami. Tak, widziałem numery rzędu 15XXX czy 17XXX, choć przecież na stronach tematycznych podkreśla się, że numerację powojenną rozpoczęto od 20698.

   Patrząc na ten bałagan, który panuje choćby w numeracji kaliskich fortepianów, tylko jedna rzecz przychodzi mi do głowy: że jeden rząd numerów pianin był przeznaczony na eksport, a drugi – na kraj. Innego tłumaczenia nie znajduję. Sam Pan pisze, że te dwa pianina były tego samego modelu, czyli nie jest tak, jak w przypadku fortepianów 165 i 222.

   Sam ostatnio stroiłem bardzo starą Calisię, jeszcze z malowanym logo, która nie miała pod logiem numeru, i nigdzie w ogóle go nie miała, tylko miała z obu stron nadruku na rezonansie podany ten sam numer *2815 (z gwiazdką).

   Niestety, powojenne początki Calisii są owiane tajemnicą. Może, gdyby nie tyle późniejszego gierkowskiego chłamu, to tych mniej licznych pianin z lat 40-50-60-ych byłoby więcej na “powierzchni” i byłoby łatwiej dojść do prawdy.

   Czy wie może Pan, jak jest z mechanikami Rennera? Czy fortepianowe były numerowane osobno od pianinowych? w sumie by wypadało, przecież robiono je z pewnością równolegle…

 9. Ja też spotkałem pianino Calisia z dziwnym numerem 01344, mechanika ma numer 2054, ale bez logo producenta, klawiatura nr 298.

 10. Witam! mam pianino Calisia o numerze 13629 czy ktoś może mi pomóc ustalić jaki to może być rok?innych numerów nie ma,szukaliśmy wszędzie na całym pianinie

  • Niestety, nie można tego ustalić, gdyż wg wszelkiego prawdopodobieństwa była to równoległa numeracja do oficjalnej, a na nią nie mam żadnych dokumentów. Proponuję jednak zajrzeć na tył pianina – czasem jest tam karteczka z datą produkcji. Jeżeli by się znalazła, proszę o powiadomienie tutaj 🙂

 11. Zapewne mechanika ma numer. Trzeba wyjąć mechanikę i na belce głównej z tyłu, tam gdzie nie ma tłumików, zwykle jest numer seryjny mechaniki, a często również data jej produkcji.

 12. Gratuluję czujności! Te numery otrzymalem od kolegi i jak go zapytalem, to okazalo się, że datę spisał z młotków a nie z mechaniki!

 13. Dzięki uprzejmości kolegi po fachu podaję dane kolejnego fortepianu Calisia M-222 jego numer to 52024, zakupiony 28.01.1980, mechanika 23387X, młotki z datą Juni 1977

 14. Dzięki uprzejmości znajomych dostałem numery fortepianu Calisia model M-222. Numer seryjny to 52101, mechanika 707428 z datą 18.Dezember 1990.

  • Bardzo cenne. Dziękuję!

   Przy najniższych numerach Calisii proszę uprzejmie sprawdzać skrajne klawisze. Na niektórych zdarza się data (np. “Złożył Zieliński, 21/VII/50 r.” na Calisii nr 00038). Później tego zaprzestano.

 15. Witam!
  Od niedawna posiadam pianino Calisia o nr 00443 z datą pod pierwszym klawiszem 24.09.1952r. Zjednoczonej Fabryki Fortepianów i Pianin w Kaliszu. Trochę zaniedbane i zniszczone. Rozpocząłem żmudny proces przywrócenia go do funkcjonalności. Gdzie można kupić struny do w/w pianina?

    • Po stronie wewnętrznej mechanizmu (należy odkręcić mocujące go gałki i nachylić na siebie, po czym spojrzeć na drewnianą listwę po prawej stronie – tam, gdzie już nie ma tłumików).

     • Nie wiem, czy to to. Numer powinien być w dyszkancie, tam, gdzie kończą się tłumiki. Tak samo jest we wczesnych polskich mechanizmach (powojennych). Inna sprawa, że może być źle widoczny.

     • Jeszcze jedno pytanie – jak przywrócić fachowo popychacze młotków do pełnej funkcjonalności ( nie wracają lub wracają bardzo powoli). Ja je demontuję, rozbieram, czyszczę bardzo drobnym papierem (1200), składam i działają.

     • Wygląda to tak jakby ktoś próbował smarować czymś miejsca gdzie trze drzewo o drzewo lub samo drewno puściło jakieś soki…, sprężyny są w porządku.Po taki “zabiegu” popychacz młotka pracuje idealnie.

 16. Dziwnym zbiegiem okoliczności trafiło do mnie pianino Calisia o numerze seryjnym 14167. Wg faktury sprzedaży jest do model M36 zakupiony w maju 1958

 17. Witam wszystkich, planuję zakup pianina calisia do nauki gry dla córki, znalazłem pianino z takim numerem :40146. może ktoś powiedzieć coś więcej na temat tego pianina. z góry mówię że jestem laikiem i dla mnie to ciemna magia. z góry dziękuję za odpowiedz. Przemek

 18. mam zamiar zakupic fortepian calisia ma numer 51050 stan skrzyni sredni
  stroiciel ocenil stan brzmienia b. dobry jaka moze byc cena fortepianu

 19. Witam! mam pianino Calisia o numerze 00379 (beżowa karteczka po prawej stronie z tyłu) czy ktoś może mi pomóc ustalić jaki to może być rok? Innych numerów nie mogę znaleźć, może są gdzieś głębiej ukryte (może jakieś sugestie miejsca)?

  Czy na podstawie tego numeru mogę gdzieś znaleźć więcej informacji o pianinie.

Skomentuj Ars Polonica Anuluj pisanie odpowiedzi

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *