Produkcja fortepianów w przedwojennym Wrocławiu

W zasadzie, nie powinienem pisać „przedwojennym”, gdyż w powojennym Wrocławiu zostało tyle samo produkcji fortepianów, ile rdzennych mieszkańców – Niemców. Szkoda, że wraz z wymianą ludności do miasta nie trafili różni tam Janowie Śliwińscy i inni Galicjanie… Z drugiej strony, co czekałoby ich w warunkach socjalistycznej rzeczywistości? Klepanie kiepskich pianin „dla ludu” w fabryce „Vratislawianka”?

W niemieckim Wrocławiu, czyli Breslau, przemysł fortepianowy był bardzo rozwinięty. Pierwszego znanego w ogóle mistrza produkującego instrumenty klawiszowe – G. Baumgartena (zachowała się wzmianka o jego klawesynie) notowano w roku 1635. Pierwszą dużą manufakturą, produkującą fortepiany na skalę przemysłową była słynna firma „Traugott Berndt”, jedna z najdłużej działających w tym mieście – w latach 1837-1945 wyprodukowała ona około trzech tysięcy pianin i fortepianów. Zresztą, powyższa liczba, podzielona przez ponad sto lat historii firmy, wskazuje na bardzo ograniczoną liczbę wyprodukowanych instrumentów. Może to wskazywać na pewną elitarność jej produkcji, gdyż, gdyby była ona jedynie małym zakładzikiem o znikomych obrotach, nie przetrwałaby w warunkach sporej konkurencji ponad setki lat! Jej instrumenty trafiały nie tylko na lokalny, dolnośląski rynek, ale i wgłąb Niemiec, do Polski pod zaborami, a nawet do carskiej Rosji, gdzie pojedyncze egzemplarze spotykane są do dzisiaj. Właścicielem jednego z fortepianów Berndta był słynny szczeciński kompozytor Carl Loewe. Biorąc udział w różnych regionalnych wystawach przemysłowych, od lat 1880-ych do roku 1912 firma zdobyła kilka medali srebrnych i jeden złoty, co w świetle ówczesnych praktyk nie jest liczbą szczególnie dużą. Ale, jak wiadomo (zwłaszcza dziś!), ani wygrane, ani niewygrane konkursy nie stanowią miarodajnej oceny kunsztu muzyka – co z łatwością i nie bez powodu można powiedzieć również na temat produkcji fortepianów.

Niewiele jednak wiadomo o produkcji tej nieprzeciętnej firmy, gdyż dokumentacja firmowa, podobnie jak i sama firma, uległa zniszczeniu w roku 1945.

Traugott Berndt (1797 – po 1874? lub 1867?), Johann Karl Traugott Berndt, zwykle nie pozostawiał w swoich instrumentach numerów seryjnych. Tak, na kilka instrumentów, znanych mi z autopsji, lub wśród instrumentów, opisanych szczegółowo w internecie lub w różnych publikacjach, żaden nie jest zaopatrzony w numer opusowy (seryjny). Dość powiedzieć, że nawet w moim własnym fortepianie Traugotta Berndta nie natrafiłem na żaden ślad numeru seryjnego! Skąd zatem wiem o trzech tysiącach wyprodukowanych instrumentów? Otóż w jednym z pianin znalazłem jednak odręcznie napisany numer, i był to numer 2793. Z kolei samo pianino najpewniej pochodziło z lat 1890-1900, co ustaliłem na podstawie obserwacji jego mechanizmu, rozwiązań technicznych, zdobnictwa itd. Stąd powstało ogólne przypuszczenie, że do roku 1945 mogło powstać łącznie ok. 3000-3200 instrumentów. Niestety, wojna i zaniedbania powojenne sprawiły, iż w chwili obecnej szersze badania w tym zakresie są bardzo utrudnione, o ile w ogóle możliwe.

Oprócz Traugotta Berndta, we Wrocławiu istniało wiele innych firm, większych lub mniejszych, mniej czy bardziej sławnych, które na wstępie (odnośniki do klikania) ujmę w kolejności alfabetycznej, natomiast w części właściwej (opisy) postaram się ułożyć w kolejności chronologicznej (w nawiasach podaję lata funkcjonowania firmy, o ile są mi znane). Stąd kolejność nazwisk nie jest jednakowa.

Bauer in Breslau
Traugott Berndt, Breslau
Heinr. Ph. Bessalié, Hof-Instrumentenbauer […] in Breslau
Max Bocksch, Breslau
C. A. Bowitz
Gottlieb Brand
Bruno Czerwenka
Hermann Engelhardt
Ernst Fischer – Lichtenberg, Breslau
Erwin Fricke
J. Glenz, Breslau
J. Grosspietsch, Breslau
A. Hader
Karl Hiller, Breslau
C. Höhne, Breslau
Alfred Hüttner, Breslau
Paul Janssen in Breslau
Kuhlbörs
F. Kuhlboers Breslau, Fried. Kuhlboers in Breslau
F. Kuhlboers & C. Scholtz / Breslau
Kuhlboers & Scholtz’s Nachfolger (E. Abend)
Kuhlboers jun. & Schubert
Ignaz Leicht
Liebetanz & Richter
Lutz & Co.
Julius Mager, Breslau
Th. Müller, Breslau
Georg Neumann, Breslau
Eduard Pohl
Ottokar Pour
Carl Quandt
Theodor Raymond in Breslau
Jacob Rohmann, Breslau
Rossmann
M. Schmidt, Breslau
Schnabel in Breslau
Fritz Schulz, Breslau
A. Schwarzer
P. Schwarzer
Louis Seliger & Sohn Breslau
J. Thiess
Wilh. Velten Breslau
C. Vieweg, Breslau
M. Walsmann, Breslau
Franz Welck, Breslau
P. F. Welzel, Breslau
Wiener & Futter, Breslau
E. Wilke

 • Kuhlbörs (1790-1876). Założycielem firmy był Johann Friedrich Kuhlbörs (ok. 1765 – po 1832), który założył ją w 1790 i prowadził do 1828, budując kilkaset fortepianów (znany jest m.in. numer 388); po nim w 1828 firmę przejął jego syn, Friedrich Wilhelm Kuhlbörs (ok. 1801-1856). W latach 30-ych (ok. 1833) firma nazywała się przejściowo „Kuhlboers jun. & Schubert”, jako że doszło do tymczasowej spółki młodszego Kuhlboersa z Schubertem. Ok. roku 1860, po śmierci F. W. Kuhlboersa, firma nazywała się „F. Kuhlboers & C. Schol[t]z” oraz „Kuhlboers & Scholtz’s Nachfolger (E. Abend)”.
 • Ignaz Leicht (1790-1841). Po śmierci Leichta w roku 1835 jego zakład przez 2 lata prowadził Traugott Berndt; potem – aż do roku 1841 – Franz Welck.
 • Jacob Rohmann (ok. 1800-59)
 • Bauer in Breslau (ok. 1815/20-1832?). Jedyny znany dziś fortepian, sygnowany „Bauer in Breslau”, znajduje się w prywatnym posiadaniu na Węgrzech. Jest to wczesny typ fortepiano, z klawiaturą od FF, co sugeruje okres powstania ok. 1815-20. Jednocześnie, w roku 1832 jest we Wrocławiu notowany fortepianmistrz Bauer, który może być (choć nie musi) tą samą osobą (lub np. jej synem?). Rozpoznanie w obu przypadkach jest utrudnione ze względu na brak imienia bądź inicjału.
 • C. A. Bowitz (ok. 1820-40)
 • Gottlieb Brand (1825-45)
 • Rossmann (od ok. 1830)
 • P. F. Welzel (1835-1945; spotykana również nieprawidłowa wersja „P. F. Wetzel” oraz „Wenzel”). Najdłużej działająca firma wrocławska. W roku 1885 firma wyprodukowała swój 1000. instrument. W roku 1945, tuż przed zniszczeniem, powstał instrument nr 15200. Wg innych źródeł, w roku 1914 firma „Welzel” połączyła się z firmą „A. Schütz & Co.” z Brzegu i od roku 1915 nazwa „Welzel” nie była używana. Jako jednego z niewielu wrocławskich producentów pianin i fortepianów, posiadamy wykaz numerów seryjnych Welzela, co pozwala określić rok produkcji każdego jego instrumentu. Litery „P. F.” oznaczają Paula i Floriana Welzlów – syna i ojca.
 • Heinrich Philipp Bessalié (1835 – po 1867). Heinrich Philipp Bessalie (1800-1856) odbywał praktykę zawodową w czołowym wiedeńskim zakładzie J. B. Streichera. Jego fortepiany uzyskały wspaniałe odzewy czołowych europejskich pianistów, m.in. Liszta, Thalberga i Henselta. Firma działała również po śmierci Bessaliego (prowadzona prawdopodobnie przez spadkobierców). Po ostatniej notowanej wystawie (Paryż, 1867) działalność firmy pozostaje nieznana. Fortepiany firmy Heinrich Philipp Bessalie do dzisiaj zachowują się w kolekcjach muzealnych i posiadaniu prywatnym.
 • E. Wilke (również być może „Wilkie”; 1835-1840); po roku 1840 firma przeniosła się do Szczecina.
 • Traugott Berndt (1837-1945), o którym wyżej. W roku 1835 Berndt przejął zakład po Ignazu Leichcie, lecz już 2 lata później wybudował swój własny warsztat, przekazując prowadzenie zakładu Leichta Franzowi Welckowi. Data śmierci Traugotta Berndta nie jest znana. Wiadomo, że jego zakład w 1867 r. trafił w posiadanie niejakiego Kellnera, w 1904 – w ręce Eduarda Pohla i Hermanna Vaillanta, później zaś – od 1937 – w ręce Erwina Fricke. Nie wiadomo, czy nazwy „Traugott Berndt” używano do samego końca istnienia firmy, czy ją przemianowywano na nazwiska kolejnych właścicieli. Np. wiadomo, iż Eduard Pohl produkował instrumenty pod swoim własnym nazwiskiem. Czy robił to równolegle z marką „Traugott Berndt”, czy zastąpił ją swoim nazwiskiem – nie da się obecnie ustalić. Wiadomo tylko, że nazwa „Traugott Berndt” z pewnością była używana (nadawana instrumentom) jeszcze w roku 1912. Fabrykę Berndta doszczętnie zniszczono pod koniec II wojny światowej.
 • Franz Welck (1841-1886?); spotykana również pisownia „Franz Welk”. Zbudował co najmniej kilkaset instrumentów (numer 337 pochodził roku 1847), produkując średnio 50-60 fortepianów rocznie. Franz Wenzel (Wacław) Welck (1801-1886), rodem z bohemskich Niemców, odbył solidne fachowe wykształcenie w różnych niemieckich warsztatach fortepianowych; w latach 1825-35 praktykował we wrocławskim zakładzie Ignaza Leichta (do jego śmierci). Po śmierci Leichta jego zakład przejął konkurent – Traugott Berndt, lecz już w 1837 Berndt wybudował swój własny zakład, a prowadzenie warsztatu po Leichcie ponownie przejął Welck – do roku 1841, kiedy również wybudował własny zakład. W latach 1837-41 zakład Leichta, prowadzony przez Welcka, wybudował 300 fortepianów. Później, po przybraniu własnej „tożsamości”, Welck prawdopodobnie zaczął numerować swoje fortepiany od zera (stąd nr 337 z roku 1847). Produkował również pianina.
 • Theodor Raymond (ok. 1845-50), mało dziś znany budowniczy fortepianów i pianin. Jeden z jego fortepianów (z mechaniką wiedeńską, o skali zaczynającej się od CC) był w ostatnich latach sprzedawany na aukcji.
 • J. Grosspietsch (od ok. 1848, wg innych danych – od 1866). Pierwotnie magazyn, wypożyczalnia i sklep pianin i fortepianów, w późniejszym okresie – również produkcja własna pianin (prawdopodobnie do I wojny światowej). Johannes Grosspietsch zmarł w 1901 roku; firmę prowadzili m.in. Robert Heckel oraz członkowie rodziny. Być może, różnica w datach powstania firmy wynika z istnienia dwóch różnych osób o tym samym nazwisku, lub też z powodu sprzedaży przez Grosspietscha instrumentów innych wytwórców. Z jednej strony, znane jest pianino sygnowane jako „Niederlage von J. Grosspietsch, Breslau”, numerem opusowym 2575 i datą 18 lipca 1848 (być może, cudzej produkcji?), z drugiej strony, w roku 1941 firma Grosspietsch świętowała swoje 75-lecie, co wskazuje na rok założenia 1866. Z trzeciej strony, znany jest fortepian, sygnowany przez Grosspietscha, o zmniejszonej skali i wyglądzie właściwym dla okresu sprzed 1850. Trudno sobie wyobrazić, żeby firma pod koniec XIX wieku zajmowała się sprzedażą wiekowych, „przestarzałych” (jak wówczas uważano) fortepianów.
 • Julius Mager (ok. 1856), budowniczy fortepianów i pianin. Dwa jego fortepiany, w tym jeden z mechaniką wiedeńską, widziane były w ostatnich latach na aukcjach. „Mager frères, facteurs de Pianos a Breslau” (czyli Bracia Mager, fabrykanci fortepianów we Wrocławiu) – tak jest sygnowany pewien fortepian, być może nawet starszy od instrumentów Juliusa Magera.

Później, po roku 1860, powstały inne firmy, produkujące przeważnie pianina, takie jak

 • Theodor Müller (ok. 1860 – po 1893). Jego zakład zbudował powyżej 100 instrumentów (zachowany jest fortepian nr 106 z lat 1860-70-ych); prowadził również skład (magazyn) fortepianów.
 • P. Schwarzer (1880 – po 1893). Relacje z firmą A. Schwarzer nie są ustalone.
 • Carl Vieweg (spotykana również nieprawidłowa wersja nazwiska „Vierweg”) (przed 1881 – po 1896); znany jest jego fortepian krzyżowy z lat 1880-90-ych. Wyprodukował ponad 920 instrumentów (dokładna liczba nie jest znana). Firma wzmiankuje się w prasie z roku 1881, kiedy na wrocławskiej wystawie komercyjno-przemysłowej (Schlesische Gewerbe & Industrie-Ausstellung Breslau) wystawiła swój instrument (zrelacjonowany po angielsku jako „vertical grand”. Cóż to takiego?).
 • Wilhelm Velten (Wilh. Velten Breslau) (zał. 1881, działał również w 1902; wg innych danych firma powstała w roku 1902 i działała co najmniej do roku 1936)
 • Schnabel (Michael Schnabel, Schnabel’s Pianoforte-Fabrik) (1814 – ok. 1881?). Fabryka fortepianów założona przez Michaela Schnabla (23.09.1775, Nowogrodziec (Naumburg am Quieis) – 6.11.1842, Wrocław), brata Josepha Ignaza Schnabla, znanego kompozytora i dyrygenta, z orkiestrą którego występował Fryderyk Chopin. Na fortepianie M. Schnabla koncertował w roku 1843 Ferenc Liszt. Po śmierci Michaela Schnabla firmą zarządzali jego synowie: Carl (Karl) (pianista-wirtuoz i kompozytor, 2.11.1809-12.05.1881) oraz Julius (muzyk i pedagog). Przedstawiciel wytwórni Schnabla (Hermann Schulze) sprzedawał jej instrumenty w Szczecinie w roku 1851. Instrumenty wytwórni Schnabla należą dziś do najrzadszych. Dzieje firmy pozostają w większości nieznane.
 • A. Hader (wzmianka w roku 1886)
 • A. Schwarzer (wzmianka w roku 1886). Relacje z firmą P. Schwarzer nie są ustalone.
 • C. Höhne, Carl Höhne (1886 – po 1900)
 • Eduard Pohl (pierwsza wzmianka o istniejącej firmie w 1890 r.), od 1904 właściciel firmy „Traugott Berndt”.
 • M. Walsmann (1893 – po 1903; przedtem w latach 1886-93 w Głogowie).
 • Max Bocksch (lata 1890-te?) – produkcja pianin i fisharmonii.
 • Alfred Hüttner (1896 – ok. 1936). Fabryka mieściła się przy Ohlauerstrasse 65. Od roku 1925 stopniowo wygaszano działalność. Hüttner zmarł w roku 1936; w 1937 firma już nie istniała.
 • Hermann Engelhardt (wzmianki w latach 1900-1936)
 • Liebetanz & Richter (1902 – po 1909). Firma była znana z produkcji orkiestrionów (pianin-hybryd).
 • Carl Quandt (1903 – po 1906; ok. 1925 już tylko handel) – jedna z filii berlińskiej firmy; własna produkcja instrumentów.
 • Bruno Czerwenka (wzmianka w roku 1909)
 • Georg Neumann (1909-1936)
 • Fritz Schulz (1912 – po 1937)
 • Wiener & Futter, Breslau (ok. 1915) – firma produkująca również pianole oraz orkiestriony (szafy grające). Znane jest pianino o numerze 5870.
 • Lutz & Co. (1920 – ?)
 • Ottokar Pour (lata działalności nieznane, wzmianka w 1925 roku).
 • J. Thiess (lata działalności nieznane, wzmianka w 1925 roku).
 • Louis Seliger & Sohn Breslau (daty działania nieznane, wzmianka w 1926 roku).
 • Erwin Fricke – od 1937 lub 38 r. właściciel firmy „Traugott Berndt”.
 • J. Glenz (lata działalności nieznane)
 • Paul Janssen (lata działalności nieznane)
 • Ernst Fischer (lata działalności nieznane). Znane są pianina oznaczone jako „Ernst Fischer – Lichtenberg / Breslau”, co być może oznacza podwójne nazwisko („Fischer-Lichtenberg”) lub wskazuje na „Lichtenberg” jako wrocławską dzielnicę (nie znam się na toponimice Wrocławia i nie wiem, czy taka dzielnica istniała).
 • M. Schmidt, Breslau (lata działalności nieznane)
 • Karl Hiller (Karl Hiller Breslau), (lata 1920-30-te). Znane jest pianino nr 2864. Inne pianino jest znacznie starsze, z lat 1880-ych (numer nieznany). Adres (podany na tabliczce firmowej): Neue Graupenstrasse 12.

i niektóre inne. Część z tych firm upadło podczas kryzysu ekonomicznego 1929-35; część – podczas „wyzwolenia” Wrocławia w roku 1945. 

Instrumenty firm Traugott Berndt, Kuhlbörs oraz Franz Welck są szczególnie cenione wśród admiratorów zabytkowych pianoforte. Z kolei inne firmy, zwłaszcza działające pod koniec XIX wieku, dość dokładnie podpadają pod opisanie, które zamieściłem tutaj. Ich instrumenty zachowały się do dzisiaj w pojedynczych egzemplarzach.

Ciekawostką może być fakt, że brzmienie m.in. jednego z wczesnych fortepianów Traugotta Berndta zostało utrwalono w postaci sampli, dostępnych do kupienia i wgrania w dowolny instrument elektroniczny, co pozwala mu potem brzmieć głosem Berndta podczas grania lub mechanicznego odtwarzania muzyki. Świadczy to m.in. o randze wrocławskiej firmy i o dostrzeżeniu znaczenia jej produkcji dla światowej historii fortepianu.

Powyższy szkic żadną miarą nie oddaje wszystkich aspektów, bogactwa i różnorodności budownictwa fortepianów we Wrocławiu. Jedynie nakreśla problematykę i zbiera razem firmy, czyje pianina i fortepiany dostępne są w chwili obecnej na polskim rynku. W celach szczegółowego zapoznania się z wrocławskim budownictwem fortepianowym, radzę zwrócić się ku publikacjom Krzysztofa Rottermunda.

Zapytania z wyszukiwarki, prowadzące na tę stronę:

 • pianino breslau (50)
 • przedwojenna wrocaw (40)
 • georg neumann breslau (34)
 • grosspietsch breslau (34)
 • j grosspietsch breslau (26)
 • pianino traugott berndt breslau (25)
 • pianino georg neumann breslau (23)
 • traugott berndt breslau (22)
 • traugott berndt (21)
 • pianino p f welzel breslau (17)
 • pianino huttner breslau (17)
 • Wilh Velten Breslau (16)
 • pianino j grosspietsch breslau (15)
 • pianino grosspietsch breslau (13)
 • HUTTNER BRESLAU (11)
 • carl quandt pianino (10)
 • c vieweg breslau (9)
 • p f welzel breslau (9)
 • pianino c vieweg breslau (9)
 • wilhelm velten breslau (8)
 • pianino neumann (8)
 • breslau pianino (7)
 • antykiallegro pinino (7)
 • Welck Franz (6)
 • franz welck (6)
 • pianino grosspietsch (6)
 • pianina breslau muller (6)
 • franz welck breslau (6)
 • przedwojenne fortepiany (6)
 • wiener futter breslau (5)
 • pianino quandt (5)
 • pianino paul janssen Breslau (5)
 • C HÖHNE BRESLAU (5)
 • pianino traugott berndt (5)
 • karl hiller breslau (5)
 • P F Welzel (5)
 • fabryka wiener i futter orchestrion (4)
 • louis seliger & sohn (4)
 • fortepian j grosspietsch-breslau (4)
 • alfred huttner breslau (4)
 • przedwojenne pianino neumann (4)
 • schmidt & sohn piano (4)
 • pianino carl höhne 1886-1900 breslau (4)
 • pianino m walsmann (4)
 • plajer 1842 pianino (4)
 • j grosspietsch piano (4)
 • przedwojenne pianina (4)
 • pianino franz welck (4)
 • wytwórca fortepianów Graugott Berndt (4)
 • GEORG NEUMANN PIANINO WIELKOŚĆ (3)
 • grosspietsch johannes historia firmy (3)
 • heinrich pischner breslau (3)
 • wiener & futter пианино (3)
 • fortepian sohn fritz 1835 (3)
 • friedrich wilhelm fortepian (3)
 • fritz schulz breslau (3)
 • Grosspietsch (3)
 • welzel breslau (3)
 • Traugott Berndt Breslau antyk fortepian (3)
 • producent pianin wroclaw (3)
 • pianino schulz Breslau (3)
 • pianino breslau bau (3)
 • schmidt i syn pianino (3)
 • pianina breslau (3)
 • seliger& sohn fisharmonie (3)
 • m walsmann breslau (3)
 • m schmidt breslau pianino (3)
 • karl hiller pianino (3)
 • karl hiller firma (3)
 • pianino alfred huttner breslau (3)
 • piano georg neumann breslau (3)
 • bereg-penza@sura ru (3)
 • fabryka fortepianów breslau (3)
 • carl quandt (3)
 • j grosspietsch breslau trova foto modello (2)
 • przedwojenna wytwórnia fortepianów w Polsce (2)
 • klavier von f kuhlbörs & c scholtz (2)
 • przedwojenni producenci pianin (2)
 • ernst fischer hoflieferant lichtenberg breslau (2)
 • karl fricke (2)
 • louis seliger & sohn breslau (2)
 • traugott berndt pianino (2)
 • przedwojenna firma z wrocławia (2)
 • breslau pianino strojenie (2)
 • Louis Selinger & Sohn (2)
 • breslau piano (2)
 • m schmidt pianino (2)
 • m schmitt breslau pianino (2)
 • pianola breslau (2)
 • maetzke pianino (2)
 • julius mager breslau (2)
 • quandt pianino (2)
 • schmidt pianino (2)
 • heckel robert klavier (2)
 • theodor muller pianino (2)
 • hof instrumentenbauer heinrich ph (2)
 • th muller breslau piano (2)
 • hof pianoforte magazin j grosspietsch breslau (2)
 • hof pianoforte magazin j grosspietssch breslau (2)
 • hof- pianoforte- magazin j grosspietsch (2)
 • th faulhaber breslau (2)
 • ekspertyza pianino pfwelzel (2)
 • szkic fortepiana (2)
 • SZAFY GRAJĄCE SPRZED 1920 ROKU (2)
 • huttner pianino (2)
 • Industrieausstellung Breslau 1857 piano (2)
 • SPRZEDAM PIANINO ERNST FISCHER (2)
 • J Grosspietsch (2)
 • j grosspietsch breslau klavier (2)
 • marki fortepianów przedwojennych (2)
 • max bocksch (2)
 • pianino breslau data (2)
 • pianino Breslau Muller (2)
 • pianino breslau numer seryiny (2)
 • pianino p f welzel (2)
 • carl vieweg klavier (2)
 • carl vieweg breslau pianina (2)
 • pianino carl quandt (2)
 • pianino carl vieweg breslau (2)
 • pianino g hohne breslau (2)
 • pianino lutz&co breslau (2)
 • pianino louis seliger & sohn breslau (2)
 • pianino goerlitz (2)
 • pianino janssen (2)
 • pianino grosspietsch breslau goldmann piano-magazin breslau (2)
 • Pianino J GROSSPIETSCH Robert Heckel Breslau (2)
 • pianino heinrich wilke (2)
 • pianino J Grofspietch breslau (2)
 • pianino breslau cena (2)
 • pianino breslau C VIEWEG (2)
 • MAX BOCKSCH BRESLAU (2)
 • piano wenzel & muller (2)
 • pianino Muller z XIX wieku (2)
 • max bocsch breslau (2)
 • piano janssen rok produkcji (2)
 • Breslał zabytkowy fortepian (2)
 • p f welzel breslau a schulz (2)
 • piano breslau (2)
 • piano bessalié (2)
 • pianiono Huttner Breslau (2)
 • pianino wiener&futter (2)
 • pianino wiener futter breslau (2)
 • pianina przedwojenne niemieckie warszawa (2)
 • pianina traugott (2)
 • c vieweg breslau piano (2)
 • pianino th muller (2)
 • pianino berndt (2)
 • pianino vieweg (2)
 • grosspietsch pianino (2)
 • wroclaw fortepian 1800 (2)
 • grofspietsch (2)
 • fisharmonia muller (2)
 • friedrich wilhelm bec fortepian (2)
 • firma grosspietsch breslau (2)
 • fortepian scholz breslau (2)
 • georg neumann breslau klavier (2)
 • fritz schulz pianino (2)
 • friedrich wilhelm od fortepianu (2)
 • fortepian traugott berndt breslau (2)
 • fisharmonia j grosspietsch breslau (2)
 • 1880 fritz sohn wien (2)
 • z jakiej rodziny pochodzi fridrich wilchelm neumann (2)
 • Welzel Breslau piano (2)
 • ych fortepianów (2)
 • grospietlch breslau pianina (2)
 • wroclaw velten (2)
 • pianino muller breslał kupię (2)
 • wilhelm velten breslau 8 фортепиано (2)
 • welzel fabryka fortepianow (2)
 • traugott berndt cena (2)
 • fortepian heinr ph (2)
 • traugott berndt klavier (2)
 • franz welck пианино (2)
 • warszawa pl franz welck (2)
 • traugut berndt (2)
 • pianino breslał (2)
 • Wiener & Futter Breslau (2)
 • wroclaw velten fortepian (1)
 • pianino quandt wroclaw cena (1)
 • Wrocław franz welck (1)
 • pianino przedwojenne breslau (1)
 • carl hiller breslau (1)
 • C VIEWEG BRESLAU пианино 1881 цена (1)
 • wrocław fortepian j (1)
 • pianino traugott (1)
 • c vieweg (1)
 • pianino traugott berndt cena (1)
 • wilhelm velten breslau piano (1)
 • pianio lutz iformacje ogulne (1)
 • pianinobreslau (1)
 • pianino zdobione a schutz & co brieg nr seryjny 5098 (1)
 • pianino wilhelm velten (1)
 • wilhem miller pianino (1)
 • pianino wiener & futter opinie (1)
 • pianino waldenburg (1)
 • PIANINO VIEWEG BRESLAU cen (1)
 • Wilh Velten Breslau upright piano (1)
 • pianino velten breslau (1)
 • pianino traugott brendt breslau (1)
 • wroclaw pianina velten (1)
 • wroclaw stroiciel pianin (1)
 • pianiono wrocław (1)
 • pianino produkowane w wrocławiu (1)
 • pianino paul schmidt (1)
 • carl julius quandt biografia fabryka pianino (1)
 • бреслау пианино (1)
 • pianino louis seliger and sohn breslau (1)
 • pianino louis seliger and sohn (1)
 • пианино franz welck breslau cemetery (1)
 • pianino klose breslau (1)
 • pianino kattowitz (1)
 • pianino karl hiller (1)
 • пианино louis seliger & sohn (1)
 • пианино модели Josef Glenz фирмы Breslau (1)
 • pianino j grosspietsch robert heckel breslau-katrowitz (1)
 • цена PAULLANGNER BRESLAU (1)
 • pianino j grosspietsch breslau opis pianina (1)
 • pianino j grosspietsch breslau cena (1)
 • pianino j grosspietsch breslau antyk cena (1)
 • цена на рояль wien 1890 j b streicher (1)
 • pianino maetzke max bocksch breslau cena (1)
 • pianino marki wenzel (1)
 • pianino marki wenzel & müller (1)
 • www pianino wiener&futter breslau (1)
 • wykaz firm produkujacych fortepiany scholz (1)
 • 19 wiek pianino (1)
 • Carl höhne breslau (1)
 • wytwornia pianin w breslau (1)
 • wytwórnia pianin wrocław (1)
 • pianino niemieckie bauer (1)
 • Pianino Neumann Breslau (1)
 • Carl höhne breslau 1886 (1)
 • max bocksch wikipedia (1)
 • pianino muller z którego wieku (1)
 • 2 wojna firma max scholz breslał vi (1)
 • pianino muller breslau (1)
 • pianino müller - (1)
 • zabytki przedwojennego wrocławia (1)
 • pianino muller (1)
 • carl hiller piano (1)
 • traugott berndt breslau cena (1)
 • składu fortepianów wroclaw (1)
 • velten zabytki (1)
 • berndt traugott (1)
 • schmidt und sohn breslau (1)
 • schmidt sohn pianino (1)
 • vieweg breslau (1)
 • vilh velten breslal (1)
 • vilh velten breslau (1)
 • breslau (1)
 • schmidt alfred breslau (1)
 • breslau 1820 (1)
 • rok produkcji quandt carl (1)
 • Robert Heckel (1)
 • robert falkowski fortepian (1)
 • r heckel hoflieferant (1)
 • w jakich latachy było produkowanie pianino schmidt (1)
 • velten pianino (1)
 • sprzedam pianino seidel (1)
 • traugut berndt breslau piano (1)
 • berndt klavír wroclaw (1)
 • piano magazin a grosspietsch (1)
 • traugoldt berntd (1)
 • Theodor Raymond piano (1)
 • Traugott Berndt Breslau firma (1)
 • traugott berndt fortepiano (1)
 • traugott berndt looking for information (1)
 • th muller breslau pianino (1)
 • przedwojenna wroclaeska fabryka pianin (1)
 • th mueller breslau pianino (1)
 • traugott bernut (1)
 • T H Muller Breslau pianino z 1883 (1)
 • traugut berndt breslau pianina (1)
 • strojenie p f welzel breslau (1)
 • streicher piano cena (1)
 • STREICHER fortepian (1)
 • przedwojenny wrocław znani ludzie (1)
 • przedwojenny spis ludnosci wrocław breslau (1)
 • przedwojenny fortepian (1)
 • welzel gdansk (1)
 • polskie pianina z wrocławia (1)
 • welzel pianino (1)
 • welzel przemysl (1)
 • Targouut bernt pianino (1)
 • Pianoforte Magazin Eduard Maetzke Goerlitz Nr 63 (1)
 • welzel z kad pochodzi to nazwisko (1)
 • wielkość przedwojennego breslau (1)
 • piano with wilh velten breslau on it (1)
 • a huttner piano (1)
 • wiener and futter breslau (1)
 • piano vieweg (1)
 • piano schmidt sohn (1)
 • piano neumann breslau (1)
 • breslau spis mieszkańców (1)
 • a hader pianina (1)
 • produkcja instrument?w loc:PL (1)
 • produkcja pianin Breslau (1)
 • produkcja pianin wrocław (1)
 • walsmann breslau (1)
 • przedwojenny breslau (1)
 • przedwojenni wytworcy (1)
 • breslau fortepiany (1)
 • breslau grosspietsch (1)
 • alfred möller - klavierbau (1)
 • przedwojenne nazwiska we wroclawiu (1)
 • przedwojenne marki niemieckie (1)
 • breslau m schmidt (1)
 • przedwojenne fabryki wrocławia (1)
 • Welck Franz- produkcja fortepianów (1)
 • alfred huttner breslau piano (1)
 • przedwojenna wroclaw data zalozenia (1)
 • breslau pianina (1)
 • przedwojenna fabryka pianin breslau (1)
 • przedwojenna fabryka fortepianow breslau (1)
 • @thiess com au loc:PL (1)
 • george neumann breslau (1)
 • hader breslau piania (1)
 • hagen niemcy oddam za darmo müler str (1)
 • heckel wrocław (1)
 • heinrich miller pianino (1)
 • Heinrich Muller pianino z 1809 gdzie produkowane (1)
 • heinrich philipp bessalie (1)
 • hermann engelhardt breslau (1)
 • hof piano forte breslau (1)
 • Hof Pianofoste Magazin J GROSSPIETSCH (1)
 • grosspietsch Pianoforte (1)
 • grosspietsch klavier (1)
 • grosspietsch johannes pianina (1)
 • georgneumannbreslau (1)
 • glenz pianino (1)
 • gorg neumann pianino (1)
 • grospietch pianino (1)
 • grosspietlch breslau (1)
 • fabryki pianin we wrocławiu (1)
 • fabryka wiener i futter grammophon (1)
 • grosspietsch breslau pianino (1)
 • fabryka wiener i futter (1)
 • hohne breslau graupenstraße (1)
 • https://yandex ru/clck/jsredir?from=yandex ru;search;web;;&text=&etext=1840 nP9AQsVMio0pHGUhrTGn6SwWlDP3mCfChc3pRJ61uPzQoMDwRdK_1HAMd_5M6Rtl 20376852075db6364e775502df577ecfd4059c72&uuid=&state=_BLhILn4SxNIvvL0W45KSic66uCIg23qh8iRG98qeIXme (1)
 • j grosspietsch breslau cena (1)
 • j grosspietsch fortepian (1)
 • J Grosspietsch numery opusowe (1)
 • j grosspietsch pianino (1)
 • F Grosspietsch Breslau (1)
 • j grosspietsch piano wycena (1)
 • j neumann email loc:PL (1)
 • ernst fischer-lichtenberg breslau фото (1)
 • jb streicher & sohn cena (1)
 • j grosspietsch breslau 1866 создал фирму (1)
 • f kuhlbörs & c scholtz (1)
 • j grofspietsch breslau pianino (1)
 • huner breslau pianino (1)
 • f wezel breslau wartosc fortepianu? (1)
 • HUTTNER BRESLAU-ILE KOSZTUJE PIANINO (1)
 • Hüttner in Breslau (1)
 • hutyner breslau (1)
 • ignaz leicht wroclaw (1)
 • ile kosztuje pianino breslau (1)
 • industrieausstellung breslau pianina (1)
 • j fritz & sohn (1)
 • johann fritz klavir (1)
 • Fortepian Franz welck breslau (1)
 • fortepian wroclaw (1)
 • fortepian wrocław (1)
 • fortepian wymiary fritz & sohn (1)
 • fortepian z breslau (1)
 • fortepian z wrocławia (1)
 • fortepian z XIX w (1)
 • fortepiany breslau (1)
 • fortepiany niemieckie przedwojenne (1)
 • fortepiany wrocław (1)
 • fortepian wilhelm z 1914 (1)
 • fortepian wilhelm (1)
 • fortepian traugut bernt ceny (1)
 • fortepian Fritz Schulz (1)
 • fortepian huttner breslau (1)
 • fortepian j fritz (1)
 • fortepian j fritz sohn (1)
 • fortepian kolel (1)
 • fortepian szkic (1)
 • FORTEPIAN THEODOR BRESLAU (1)
 • fortepian traugott berndt (1)
 • fortepian traugott berndt opinie (1)
 • fortepiany z przedwojennego wrocławia (1)
 • fotrepian shmidt and sohn (1)
 • fritz schulz breslau pianino (1)
 • fritz schulz breslau пианино (1)
 • fritz traugott schulz (1)
 • fritz und sohn fortepian (1)
 • georg friedrich velten breslau (1)
 • georg neumann - klawisze (1)
 • georg neumann breslau - pianino (1)
 • georg neumann pianino (1)
 • fabryki przedwojennego wroclawia (1)
 • firma carl vieweg breslau (1)
 • friedrich wilhelm od fortepianow (1)
 • friedrich wilhelm fortepian bec (1)
 • franz baenel und sohn pianino (1)
 • firmy przedwojennego breslau (1)
 • firma produkujaca fortepiana upadla w 1937 (1)
 • franz welck piano (1)
 • franz welk piano (1)
 • franz wenzel welck (1)
 • fredrich wilhelm od fortepianow (1)
 • fridrich wilhelm fortepiany (1)
 • friedrich kuhlbors fortepiany (1)
 • georg neumann producent pianin (1)
 • pianina Heinrich Müller pianina (1)
 • Cena Pianina WILH VELTEN BRESLAU (1)
 • cena pianina przedwojennego (1)
 • carl vieweg Wrocław (1)
 • pianino breslau eklektyczne (1)
 • pianino breslau huttner cena (1)
 • pianino breslau piano forte 1917 (1)
 • Pianino Breslau TRAUGOTT BERNDT (1)
 • pianino breslau traugott berndt szczegółt (1)
 • pianino breslau traugott berndt szczegóły (1)
 • Pianini wyprodukowane we wroclawiu (1)
 • pianinao huttner breslau (1)
 • pianina zabytkowe heinrich (1)
 • pianina j grosspietsch (1)
 • pianina louis seliger & sohn (1)
 • pianina marki berlinskie przedwojenne (1)
 • pianina produkowane we wroclawiu (1)
 • pianina przedwojenne spis producentów (1)
 • pianina przedwojennego wrocławia (1)
 • pianina wiener i futter breslaw (1)
 • pianina z breslau (1)
 • pianina z niemiec breslal (1)
 • pianino breslau velten numeracja (1)
 • pianino breslau wrocław (1)
 • pianino grospitsch (1)
 • pianino gross (1)
 • carl quandt piano (1)
 • carl quandt hoflieferant (1)
 • pianino guandt (1)
 • pianino heinrich muller (1)
 • pianino huttner (1)
 • j seidel piano breslau (1)
 • pianino huttner breslau 1904 r (1)
 • pianino georg neumann opinie (1)
 • pianino georg neumann breslau opinie (1)
 • carl schmidt sohn noże opinie (1)
 • Pianino Breslav (1)
 • Florian Welzel Breslau piano (1)
 • pianino c vieweg breslau cena (1)
 • Pianino F Welzel Breslau 1877 (1)
 • pianino firma wrocław (1)
 • pianino firmy grosspietsch inhaber: robert heckel hoflieferant breslau (1)
 • pianino frans welck (1)
 • carl vieweg (1)
 • pianino georg neumann (1)
 • pianino j grosspietsch (1)
 • josef glenz breslau (1)
 • louis seliger & sohn breslau pianino (1)
 • louis seliger & sohn breslau pianino ile kosztuje (1)
 • Louis seliger & sohn piano (1)
 • Louis Seliger & Sohn” wymiary (1)
 • louis seliger breslau (1)
 • louis seliger i sohn (1)
 • louis seliger sohn breslau (1)
 • louis seliger sohn breslau pianino (1)
 • Louis seliger& sohn Breslau (1)
 • ernst fischer breslau (1)
 • louis hildt piano (1)
 • Kuhlbörs & Scholz Breslau (1)
 • josef glenz breslau pianino (1)
 • josef grund fortepian (1)
 • ernst fischer пианино цена (1)
 • ernst fischer lischtenberg breslau (1)
 • katalog PF Welzel Breslau (1)
 • klavier breslau traugott Berndt (1)
 • klavier grosspietsch kattowitz (1)
 • klavier-niederlage opis (1)
 • konserwacja zabytków w latach 1820-40 (1)
 • louis seliger&sohn (1)
 • louwe email loc:PL (1)
 • p f welzel piano (1)
 • paul florian welzel (1)
 • Paul German instrumenty przedwojenne (1)
 • Paul German pianina przedwojenne (1)
 • pf welzel (1)
 • pf welzel breslau piano (1)
 • pfelzer breslau pianino (1)
 • daty produkcji fortepian j fritz (1)
 • cena pianino traugott berndt (1)
 • P F WELZEL BRESLAU rok produkcji 1877 (1)
 • dura lex sed lex kontekst historyczny (1)
 • eduard maetzke (1)
 • elzbieta hiller (1)
 • Maetzke Eduard/Görlitz piano (1)
 • maetzke max bocksch breslau cena (1)
 • max bocksch baslau (1)
 • max bocksch breslau wikipedia (1)
 • max leicht wrocław (1)
 • muller heinrich wytwórca fortepianów (1)
 • ohlauerstrasse 65 (1)
 • orchestrion tabliczka (1)
 • pianina Breslau Welzel (1)