Liczba wyświetleń: 3 202

Pieśń 17: na błogosławienie

Na Benedykcyą

Błogosław Boże Twoiemu ludowi
Przyim tę Ofiarę czci i dziękczynienia
Niech Twoia łaska ducha wnas odnowi
I utoruie drogę do zbawienia.

Wzbudź miłość cnoty Wzbudź wnas żal za grzechy
Pokutuiącym okaż Oyca litość
Wserca strapionych wléy swięte pociechy
I day nam zgodę pokóy i obfitość.

Alojzy Feliński

 

Pieśń 9. Kyrie
Pieśń 10. Gloria
Pieśń 11. Przed Ewangielią
Pieśń 12. Credo
Pieśń 13. Offertorium
Pieśń 14. Sanctus
15. Przegrywka
Pieśń 16. Agnus
Pieśń 17. Na Benedykcyą