Liczba wyświetleń: 4 220

Pieśń 20: dobrodziejstwa szczególne

Dobrodzieystwa szczegolne. Tegoż.

Jleż przyiemności życia,
Danych nam iest do użycia
Których i naylichszym pono,
Nigdy nie iest odmowiono.

Jleż to znas każdy razy
Bez uszczerbku bez obrazy
Niewidomemi ramiony
Z głębi przepaści dzwigniony.

Wielki sobą, wielki tworem
Nasz i Oyców naszych Boże!
Tyś doskonałości wzorem
Tobie zrównać nic niemoże.

Jeśli jednak z rysów mnóstwa
Zktórych bierzem Twe poznanie
Wolno wybrać znamię bóstwa,
Twoia nim dobroć iest Panie.

 

Pieśń 18. O Dobrodzieystwach Boga.
Pieśń 19. Dobrodzieystwo Modlitwy.
Pieśń 20. Dobrodzieystwa szczegolne.
Pieśń 21. Ufność w Bogu.
Pieśń 22. Psalm.
Pieśń 23. [Kto się w opiekę.]
Pieśń 24. [Boga rodzico.]
Pieśń 25. Oycze nasz. (Wojciech (Adalbert) Grzymała) 
Pieśń 26. Piesń za Króla.
Pieśń 27. [Twoia cześć chwała.] Na Boże ciało.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *