Wykaz fisharmonii polskich

Fisharmonia, wynaleziona w roku 1810, ostateczny swój kształt przybrała w roku 1840. Największą karierę artystyczną osiągnęła we Francji, gdzie używano jej na szeroką skalę od połowy XIX w. do I wojny światowej, w znacznym stopniu jako instrument solowy. W późniejszym okresie, od ok. 1870 roku, rozpowszechniła się w Niemczech, skąd nieco później trafiła do Stanów Zjednoczonych. W Niemczech szczyt popularności fisharmonia osiągnęła w latach 1880-1939, a jej ostatnie egzemplarze powstały na początku lat 1970-ych.

Polska być może nie była największym europejskim “zagłębiem” fisharmonii, ale i tutaj wiele firm i warsztatów z powodzeniem produkowało ten instrument. Wśród jego producentów największe sukcesy odnieśli Teofil Kotykiewicz (działający w Wiedniu) oraz Jan Śliwiński ze Lwowa.

Producenci fisharmonii w Warszawie
Producenci fisharmonii we Lwowie
Producenci fisharmonii w Bydgoszczy
Producenci fisharmonii w Lesznie
Producenci fisharmonii w Kaliszu
Producenci fisharmonii w Przemyślu
Producenci fisharmonii w Lublinie
Producenci fisharmonii w Brzezinach Śląskich
Polscy fabrykanci fisharmonii w innych krajach

Jednak fisharmonia, a raczej jej prototyp, pojawił się w Polsce bardzo wcześnie. Już w latach 1820-ych nadeszła ogromna moda na instrumenty o nic dzisiaj niemówiących nazwach eolimelodiconeolipantaliontrombonionmelodykonpantaleonaelopantalon itp., co odnosiło się nie tylko do prototypu fisharmonii, a i do instrumentów hybrydowych, łączących cechy organów, fortepianu, fisharmonii, harmoniki szklanej w rozmaitych konfiguracjach. Instrumenty te nie były polskim wynalazkiem: idee wolnoprzelatujących języczków przywędrowały do Polski wraz z abbé Voglerem (1749-1814), niemieckim organistą i kompozytorem, poniekąd szarlatanem, poniekąd geniuszem, który koncertował w Warszawie na przełomie XVIII-XIX ww. Zresztą, zachwycona nim była nie tylko Polska. W wielu krajach Europy zaczęto produkować wspomniane wyżej instrumenty. Kolejnym impulsem do zainteresowania się przelatującymi języczkami było przywiezienie do Warszawy takiego instrumentu przez znakomitą pianistkę Marię Szymanowską, powracającej z koncertów w Londynie. Instrument ten został przez kilku fortepianmistrzów zbadany i później powielony.

Można by było potraktować te instrumenty zdawkowo, niczym chwilową ciekawostkę historyczną (w latach 1850-60-ych one wyszły z użycia, ustępując miejsca fisharmonii właściwej), gdyby nie fakt, że na podobnych instrumentach z powodzeniem koncertował m.in. Fryderyk Chopin.

Myślę, że nadszedł czas na sporządzenie wykazu polskich fisharmonii, a przynajmniej ich producentów. Spore zasługi na tym polu poczynił Krzysztof Rottermund, jednak nie ma co wciąż się odwoływać do czyichś prac (których tym bardziej nie posiadam), trzeba coś robić samemu, zwłaszcza że z roku na rok tych instrumentów pozostaje coraz mniej.

Wykaz firm budujących fisharmonie w Polsce (lub firm polskich, budujących fisharmonie zagranicą):

Lista alfabetyczna (po kliknięciu w nazwisko przenosimy się na dół, gdzie znajduje się lista kombinowana, geograficzno-alfabetyczna):

Betting
Blomberg i Syn
Brinner
Długosz Józef
Haase Rudolf
Hintz Fryderyk
Homan Adolf
Jagodziński Stanisław
Kewitsch Alois
Kotykiewicz Teofil
Kunicki Jan
Kupis Andrzej
Kuszczyński Józef
Lemański Józef
Max Tomasz
Mikuset Jan
Nabe Michał
Potulski Kazimierz
Przybyłowicz i Syn
Romański Stefan
Sojkowski Mikołaj
Stamirowski Piotr
Szkielski Michał
Śliwiński Jan
Woroniecki Franciszek
Wybrański i Spółka

Warszawa

 • Blomberg i Syn (1854-1911). Firma Leopolda Blomberga (1831-1900) i syna Adama Andrzeja (1857-1911), później również Edwarda Andrzeja (1866-1900), znanych warszawskich organmistrzów, istniała w okresie 1854-1911 (1854-82 jako “Leopold Blomberg”, 1882-94 “L. Blomberg i Syn”, 1894-95 “Synowie Blomberg”, 1895-1901 “Bracia Blomberg”, 1901-11 – Adam Andrzej Blomberg samodzielnie przy zachowanej nazwie [?]); w tym okresie firma zbudowała ok. 200 organów i bliżej nieustaloną liczbę fisharmonii, które budowano prawdopodobnie tylko między 1854 a 1895 rokiem.
 • Brinner (Brünner?) (I połowa XIX w.), fabrykant fortepianów, fisharmonii, zwanych wówczas jako eolimelodicon, eolipantalion, trombonion.
 • Józef Długosz (lata działalności 1824-1853), warszawski fortepianmistrz, wynalazł w 1825 roku nowy instrument, nazwany przez niego aelopantalon. Był to rodzaj organów o “wielkiej rozmaitości tonów” (jak pisano w ówczesnej prasie). Chopin i inni muzycy (pianiści oraz organiści) grali na nim w Warszawie koncerty.
 • Adolf Homan (1850-1941, lata działalności – 1878/79-1941). Organmistrz, od roku 1920 w spółce ze Stanisławem Jezierskim. Fisharmonie produkował jako “produkt uboczny” podstawowej działalności; nie wiadomo, w jakich latach (prawdopodobnie, w okresie 1879-1920) i jakich ilościach.
 • Alois Kewitsch (Alojzy Kiewicz) – działalność w latach ok. 1889-1918. Znana jest jego fisharmonia o numerze seryjnym 223 z roku 1901.
 • Jan Kunicki (połowa XIX wieku), wspomniany w roku 1888 jako posiadający w Warszawie “fabrykę harmonii”. W latach 1889-90 kilkakrotnie notowany jest producent harmonii “T. Kunicki”, co jest albo pomyłką, albo, raczej, wskazuje na inną osobę (syna)
 • Andrzej Kupis – twórca prawdopodobnie harmonii, akordeonów oraz instrumentu zbliżonego do fisharmonii, a nazwanego przez niego “Organopian” (zdjęcie poniżej). Jego działalność nie jest dobrze udokumentowana; jeden ze zrobionych przez niego instrumentów sygnowany jest rokiem 1925.
 • Józef Kuszczyński, notowany w latach 1888-1916. Został “mistrzem cechowym” w roku 1888, kiedy zbudował fisharmonię pod nadzorem mistrzów [Edmunda] Bełczykowskiego  (który, oprócz organów i katarynek, prawdopodobnie również budował fisharmonie; notowany już w 1833) i Jana Kunickiego. W kolejnych latach wymieniany jest jako budowniczy “harmonii”, co wskazuje przynajmniej na częściowe utożsamienie harmonii z fisharmonią.
 • Józef Lemański (ok. 1908-10), organmistrz, wyrabiał również harmonie, ul. Ząbkowska 41.
 • Tomasz Max (działalność w latach: 1822 – przed 1864). “Fabrykant fortepjanów Max, uwiadamia Szanowną Publiczność, a mianowicie Amatorów muzyki, iż w iego Fabrycę został wykończony przez Fuksa w Wiedniu wynaleziony Jnstrument, zwany Pfysharmonika, który szanowni Amatorowie mogą widzieć przy ulicy Długiej pod Nr 557 w domu dawniej Potkańskich zwanym” (“Kurjer Warszawski”, 17.VI.1829).
 • Jan Mikuset (notowany ok. 1920), prowadził pracownię organów lub fisharmonii, ul. Okopowa 4.
 • Michał Nabe (ok. 1907-10) – organmistrz, robiący również fisharmonie. Targowa 68.
 • Kazimierz Potulski (ok. 1843 – po 1911) – organmistrz, uczeń L. Blomberga; działał od ok. 1869. Na listach majstrów cechowych w latach 1889-90 notowany zmiennie, raz jako “organmistrz”, raz jako wytwórca “harmonii”. Adresy w Warszawie: (1869) ul. Bednarska 16, (1874) ul. Nowosenatorska 7, (1883) ul. Bednarska 6, (1900) ul. Krucza 36.
 • St. Przybyłowicz i Syn, “fabryka organów kościelnych i fisharmonji” (1845-1908, Warszawa), wytwórnia Stanisława Przybyłowicza i Wacława Przybyłowicza; fisharmonie produkowano prawdopodobnie od 1885 roku. Ul. Brukowa, 403.
 • Piotr Stamirowski (1867-1932), organmistrz, produkujący również harmonie, harmonie pedałowe i fisharmonie. Adres warsztatu: (1923-24) ul. Kopernika 42.

Lwów

 • Rudolf Haase (lata działalności 1894 – po 1926), znany lwowski organmistrz pochodzenia niemieckiego (austriackiego), spolonizowany.
 • Michał Szkielski, również Michał Stanisław Szkielski (lata działalności nieustalone). “Wytwórnia fortepianów, pianin i harmonij nożnych “Szkielski”, Lwów ul. Ossolińskich 10″. Zakład produkował m.in. miniaturowe, “walizkowe” fisharmonie. Łącznie w fabryce powstało ponad 400 instrumentów, wspólnie numerowanych (znana jest m.in. fisharmonia nr 0426).
 • Jan Śliwiński (1844-1903, działał od 1876), jeden z najbardziej znaczących polskich organmistrzów, uczeń słynnego paryskiego organmistrza Aristide’a Cavaillé-Colla. Jego firma nazywała się “Fabryka organów kościelnych i harmonium we Lwowie”.

Bydgoszcz

 • Wybrański i Spółka, również M. Wybrański i S-ka, Budowa organów i fisharmonij, również Zakład Budowy Organów Kościelnych i Harmonii M. Wybrański. Fabryka mieściła się w Bydgoszczy przy ul. Jagiellońskiej 29 (telefon 1719). Mieczysław Wybrański (1885-1935) fabrykę swoją otworzył w roku 1925, w przeddzień wielkiego europejskiego kryzysu gospodarczego. Tak np. w roku 1930 zbudowano zaledwie 3 organów i 71 fisharmonii, a firma musiała gwałtownie redukować liczbę pracowników. Mistrz Wybrański popełnił samobójstwo w styczniu roku 1935 – w roku, gdy kryzys wreszcie się skończył.

Leszno

 • Betting, “Th. Betting i S-ka” (w latach ok. 1921 – 1930?).

Kalisz

 • Fryderyk Hintz (1809 lub 1821 – 1890, działał w latach 1841 lub 1854 – 90); w ostatnim okresie działalności jego zakład produkował fisharmonie.

Przemyśl

 • Mikołaj Sojkowski (przed 1891-1896) – producent organów i fisharmonii w Przemyślu (pracownia – wg Vogla – przy ul. Mickiewicza 416, jednak w gazecie z roku 1891 “fabrykę i skład organów” notowano przy ul. Cichej 577). Na wystawach 1894 (Wystawa krajowa; medal brązowy) i 1896 (“Wystawa nieustająca”; informacji o nagrodzie brak) we Lwowie prezentował organy i kilka fisharmonii swojej roboty (1894 – 1 jednogłosowa i 2 dwugłosowe; 1896 – 1). Ok. roku 1896 fabryka zbankrutowała i w 1897 została zlikwidowana; Sojkowski przeprowadził się do Gałacza (Galați) w Rumunii i później (jeszcze przed 1898) do Odessy. W Odessie prowadził salon i warsztat naprawczy pianin i fortepianów.
  Mikołaj Sojkowski urodził się ok. roku 1854, zmarł w Odessie w roku 1929. Ożeniony z Franciszką Kurach, miał pięć córek (Maria, 1882, Aleksandra, 1884, Wanda, Helena, Jadwiga) i syna (Roman, 1898). Data założenia przez niego fabryki organów i fisharmonii, zarówno jak i informacja o jego ojcu, jest nieznana. W okresie działalności w Odessie sam Sojkowski informował o założeniu pracowni w roku 1892 – ale brakuje wyjaśnienia, czy owa data dotyczy założenia fabryki organów (wzmianka w prasie była o rok starsza), czy czegoś innego. Informacje biograficzne podawane przez B. Vogla, zarówno jak i forma nazwiska “Sójkowski” są mylne i zostały sprostowane przez potomków Sojkowskiego.
 • Franciszek Woroniecki – w latach 1877-1914 producent fortepianów, pianin i fisharmonii w Jaśle (później w Przemyślu). Obok wymienionych instrumentów, budował również ich hybrydy (połączenie pianina lub fortepianu z fisharmonią).

Brzeziny Śląskie

 • (nieustalona firma) (patrz cytat poniżej).

Lublin

 • Stanisław Jagodziński (1872-1948) (działalność w latach 1891-1900 w Warszawie, 1900-42 w Lublinie, Radomiu?, wreszcie od 1918 w Garbatce) – zbudował ponad 200 organów i niezliczoną ilość fisharmonii.
 • Stefan Romański (1832-1895), firma organmistrzowska Stanisława i Stefana Romańskich, lub też “Stanisław Romański i Syn w Lublinie”; udokumentowany okres działalności to 1855-87; po tym roku prowadzenie firmy objął syn.

Inne kraje

 • Teofil Kotykiewicz (1849-1920) – polski producent koncertowych fisharmonii (tzw. fisharmonii artystycznych) działający w Wiedniu od roku 1873. Zbudował ponad 11000 fisharmonii, niezwykle dobrze wówczas ocenianych (produkcja jego firmy zdobyła sporo medali na wystawach przemysłowych). Część fisharmonii z wytwórni Kotykiewicza znajduje się do dzisiaj w Polsce (wg mojej oceny, kilkadziesiąt egzemplarzy), lecz najwięcej tych instrumentów zachowało się w Austrii. Firma Kotykiewicza istniała i po jego śmierci Teofila, prowadzona przez synów – Teofila młodszego i Emila. Produkowała ona fisharmonie i w niewielkim zakresie inne instrumenty muzyczne (np. czelesty) aż do II wojny światowej, a być może nawet i później.

Jak można zauważyć, z wyjątkiem Kotykiewicza produkcją fisharmonii w Polsce zajmowały się warsztaty znane przede wszystkim z produkcji innych instrumentów muzycznych – organów (Blomberg, Jagodziński, Śliwiński, Homan, Wybrański) oraz pianin / fortepianów (Hintz, Woroniecki, Kewitsch). Zatem można domniemywać, że dla większości polskich producentów fisharmonia była produktem niszowym, a przynajmniej drugorzędnym.

Z tego wynika też fakt, że żaden z powyższych producentów – z wyjątkiem tegoż Kotykiewicza – nie wyszedł na rynek ponadlokalny.

Istnieją przekazy, iż fisharmonie były w Polsce budowane również po wojnie – na Legnickiej Fabryce Fortepianów i Pianin. Nie posiadam na razie bliższych informacji o tym.

Wszystkie ze znanych mi polskich fisharmonii – nie licząc tutaj wyrobów zakładu Kotykiewicza – reprezentują sobą niemiecko-amerykański typ fisharmonii ssącej. Niedwuznacznie wskazuje to na wykorzystanie fisharmonii tylko i wyłącznie w kontekście instrumentu użytkowego, zastępczego (przy braku organów), nie zaś solowego – typu francuskiego. W swoim czasie opiszę budowę fisharmonii, gdzie wyjaśnię różnice między tymi typami.

Ogromny interes przedstawia sobą artykuł z roku 1929, zamieszczony w “Gazecie Handlowej” nr 285, od 11.XII.1929. Artykuł jest anonimowy, jednak, zważywszy na towarzyszącą mu obok reklamę, wydaje się być napisany przez Mieczysława Wybrańskiego:

“Produkcja fisharmonji jest w Polsce rozwinięta stosunkowo słabo, co jest rzeczą  zrozumiałą, gdyż fisharmonja jako instrument o specjalnych właściwościach, nadający się do wykonywania tylko poważniejszych utworów, nigdy nie może znaleźć takiego rozpowszechnienia, jak pianino. Głównymi odbiorcami fisharmonji są małe kościółki, a także szkoły, w których ostatnio fortepiany coraz częściej ustępują miejsca fisharmoniom, jako instrumentom bardziej odpowiednim do nauki śpiewu.

W Polsce mamy obecnie 4 fabryki fisharmonji: w Bydgoszczy, w Brzezinach Śląskich, w Lesznie Wkp. oraz we Lwowie. Najwyższy poziom osiągnęła fabryka firmy “M. Wybrański i S-ka” (Bydgoszcz), której wyroby cieszą się doskonałą opinją. Zacytujemy tu opinję wybitnego fachowca, profesora Małeckiego (Bydgoszcz): “Ton tych instrumentów w niczem nie różni się od instrumentów Mannborga. Zestawienie rejestrów zdradza bardzo dobry smak mistrza. Każdy instrument gra nadzwyczaj lekko i brzmi doskonale. Większe okazy śmiało mogą zastąpić organy w kaplicach i oratorjach klasztornych. Niejeden kościółek wiejski mógłby w miejsce starych organów sprawić sobie barmonjum pedałowe od powyższej firmy, tem więcej, że są to instrumenty niedrogie, największe harmonjum bowiem firmy “M. Wybrański i S-ka” nie dochodzi w cenie do kosztów, jakie sprawia zakup pianina”.

Należy jeszcze wspomnieć o wytwórczości harmonji ręcznych, dość. blisko spokrewnionej z fabrykacją fisharmonji. W tej dziedzinie możemy się poszczycić, że posiadamy w Warszawie najlepszego dziś harmonistę europejskiego, jakim według opinji znawców jest p. Piotr Stamirowski. Wyroby jego są cenione i poszukiwane nietylko u nas, ale i we Włoszech, w Ameryce itd.”

Nie należy brać na wiarę wszystkie tezy zawarte w artykule, zwłaszcza że zasada “niepamiętania” o konkurencji była od dawna znana. Nie należy zatem na podstawie zamieszczonych tu informacji “uśmiercać” wszystkie pozostałe niewymienione w tekście wytwórnie. Z drugiej strony, nie udało mi się wyjaśnić, kto i kiedy produkował fisharmonie w Brzezinach Śląskich. Jeżeli chodzi o Leszno, produkcją fisharmonii zajmowała się firma “T. Betting i Spółka” w początkowym okresie swojej działalności, co potwierdził mi w rozmowie telefonicznej ostatni właściciel zakładu, pan Janusz Betting.

Fisharmonia zyskała w Polsce dość duże rozpowszechnienie użytkowe, zamieniając organy w biedniejszych lub dopiero co zbudowanych kościołach, kaplicach, klasztorach, różnego typu szkołach i w mieszczańskich domach. Można szacować, że przy każdym kościele parafialnym, nawet posiadającym organy piszczałkowe, istniało (i isnieje do dzisiaj) nawet i kilka fisharmonii, co może dać nam ogólną liczbę fisharmonii w Polsce rzędu 30-40 tysięcy instrumentów, wliczając w to również fisharmonie z klasztorów, kaplic, muzeów i zbiorów prywatnych. Jednak muszę tu zaznaczyć, że w podanej liczbie udział fisharmonii polskiej produkcji jest znikomy (przeważają instrumenty niemieckie, szwedzkie, duńskie, niderlandzkie i amerykańskie). Ze względu na zaniedbania i wieloletnie niewykorzystywanie, większość istniejących w Polsce fisharmonii znajduje się dzisiaj w kiepskim stanie technicznym.

Dzisiaj fisharmonia w Polsce to instrument praktycznie zapomniany, niedoceniony i praktycznie nieużywany. Używana jest sporadycznie w nielicznych kościołach i kaplicach, gdyż instrumentem zastępczym stały się organy elektroniczne i tzw. “parapety” (keyboardy), poza tym szersze jej użycie prawie zawsze wymagałoby specjalistycznej i całkiem kosztownej renowacji. W tak niewesołej dla fisharmonii rzeczywistości ryzykujemy więc stracić i te nieliczne egzemplarze fisharmonii produkcji polskiej, które jeszcze gdzieniegdzie w Polsce pozostały.

Twórczość Teofila Kotykiewicza na tle polskiego rynku fisharmonii wybija się daleko do przodu i niestety nie odzwierciedla ogólnego jego stanu. Mimo to, nawet ona nie pozostawiła w historii muzycznej jakiegokolwiek trwałego śladu, gdyż fisharmonia – instrument pośredni między organami, akordeonem a pianinem – od początku swojego istnienia skazany był na marginalizację.

W chwili obecnej absolutnie wszystkie fisharmonie polskiej produkcji są unikatowe. One nadzwyczaj rzadko pojawiają się na rynku wtórnym.

Organopian Andrzeja Kupisa (zdjęcia zapożyczyłem z Allegro; w celu obejrzenia pełnych zdjęć należy w nie kliknąć):

Zapytania z wyszukiwarki, prowadzące na tę stronę:

 • fisharmonia (252)
 • fisharmonia budowa (30)
 • budowa fisharmonii (29)
 • fisharmonie (14)
 • Janusz Betting (10)
 • produkcja fisharmonii (10)
 • fis harmonia (8)
 • stanisław jagodziński organy (7)
 • rodzaje fisharmonii (6)
 • organy harmona (5)
 • rodzaj fisharmoni (5)
 • fisharmonia kotykiewicz (5)
 • czesci do fisharmonii (4)
 • stanisław jagodziński organmistrz (4)
 • pianina jan śliwiński lwow (4)
 • fisharmonie kościołach (4)
 • leopold blomberg (4)
 • jak zrobic samemu czelestę (4)
 • andrzej kupis organmistrz (4)
 • fisharmonia rodzaje (3)
 • eolimelodicon (3)
 • Woroniecki ars polonica (3)
 • rodzaj fisharmonii (3)
 • firma produkująca organy blomberga (3)
 • czelesta budowa (3)
 • kotykiewicz harmonium (3)
 • wytwórca harmonii (3)
 • Michał St Szkielski Lwów (3)
 • andrzej kupis organopian (3)
 • naprawa fisharmoni (3)
 • Piotr Stamirowski (3)
 • organopian andrzej kupis foto (2)
 • stamirowski harmonia allegro (2)
 • STANISLAW JAGODZINSKI PRACOWNIA ORGANOW GARBATKA (2)
 • leopold blomberg organmistrz (2)
 • organopian andrzej kupis (2)
 • mała reczna fisharmonia (2)
 • piotr stamirowski harmonia (2)
 • organopian ile warte (2)
 • organy blomberga (2)
 • polonica lwowa (2)
 • harmonie pedałowe (2)
 • harmonia pedałowa sprzedam (2)
 • producenci fisharmonie (2)
 • producenci fisharmonii (2)
 • hasse rudolf organy (2)
 • fisharmonia w Gdańsku (2)
 • organy fisharmonia naprawa (2)
 • fisharmonia kotykiewicz wienn (2)
 • strojenie fisharmonii przemyśl (2)
 • stanisław jagodziński moja garbatka (2)
 • andrzej kupis harmonia (2)
 • andrzej blomberg organy katalog (2)
 • Teofil Kotykiewicz (2)
 • fisharmonia 10 (2)
 • fisharmonia firmy (2)
 • ARS POLONICA nazwiska (2)
 • fisharmonia inna nazwa (2)
 • andrzej blomberg op 222 (2)
 • aelopantalon (2)
 • fisharmonia jan sliwinski lwow (2)
 • eolimelodicon co to jest (2)
 • andrzej blomberg organomistrz (2)
 • fabryka fortepianów Szkielski lwów (2)
 • organopian andrzej kupis warszawa foto (1)
 • wytwornia organow we lwowie jan sliwinski (1)
 • organy kościelne radomsko wyrób (1)
 • organopian kupis andrzej kupis (1)
 • organy blomberg (1)
 • wytwórnia organów i harmonii w wilnie (1)
 • polskie fisharmonie (1)
 • organy koscielne A Homan i Jagodziński (1)
 • organopian andrzej kupis warszawa (1)
 • organopian andrzej kupis jaki koszt (1)
 • Mieczysław Wybrański fabryka ul (1)
 • mieczysław wybrański katalog (1)
 • moda lata 1850-60 (1)
 • muzeum fisharmonii (1)
 • naprawa fiharmoni (1)
 • сколько стоит wytwornia fortepianow pianin i harmonij noznych MICHALA SZKIELSKIEGO we Lwowie ul Ossolinskich 10 (1)
 • сколько стоит wytwornia fortepiano pianino harmonij noznych MICHALA SZKIELSKIEGO we Lwowie ul Ossolinskich 10 (1)
 • włoski zespół fis harmonii (1)
 • obrazy harmona trzyrzedowa (1)
 • organmistrz Stanisław Przybyłowicz (1)
 • organmistrzostwo (1)
 • rudolf haase organmistrz (1)
 • wycena harmoni (1)
 • organy l blomberg (1)
 • wybranski organmistrz (1)
 • twórcy fisharmonii (1)
 • szukam fachowca do harmonii pedałowej do remontu (1)
 • produkcja organów lwów (1)
 • szkoła podstawowa loc: Stanisława Kunickiego Kraków (1)
 • strojenie harmonii trzyrzedowej (1)
 • różnica między fisharmonią o (1)
 • sprzedaż harmonium instrument (1)
 • stamirowski piotr (1)
 • stanislaw jagodzinski arizona usa (1)
 • stanislaw jagodzinski organmistrz (1)
 • stanisław jagodziński garbatka (1)
 • dorobek organmistrzowski stanisława jagodzińskiego (1)
 • producenci harmonia polska pedałowa (1)
 • visharmonia (1)
 • warsztaty naprawy fisharmoni (1)
 • organy wybrański (1)
 • pedalowa harmonia stamirowski (1)
 • wybrański mieczysław katalog (1)
 • pianino Jana Śliwiński wyprodukowane we Lwowie jaka cena (1)
 • wybrański mieczysław bydgoszcz (1)
 • pieśni chopina jan śliwiński (1)
 • www-antyki harmonia Warszawa Koncertową (1)
 • piotr stamirowski pracownia harmoni (1)
 • www fischarmonia (1)
 • wytwornia fortepianow pianin i harmonij noznych Michala Szkielskie (1)
 • pracownia harmonji piotr stamirowski warszawa kopernika 42 (1)
 • pracownia m wybranskiego bydgoszcz (1)
 • stanisław jagodziński garbatka koło radomia (1)
 • alegro fiszharmonia heinkel (1)
 • firmy piotr stamirowski (1)
 • fisharmonia budowa naprawa (1)
 • fisharmonia kościelna (1)
 • a nabe bracia harmonia (1)
 • fisharmonia kotykiewicz (austria) (1)
 • fisharmonia kotykiewicz wienn wykaz (1)
 • fisharmonia lubelskie (1)
 • fisharmonia lwów (1)
 • fisharmonia mannborg 1920 (1)
 • fisharmonia mannborg z medalami (1)
 • fisharmonia mała (1)
 • fisharmonia nr (1)
 • fisharmonia producent (1)
 • fisharmonia rok 1880 zdobycie medalu (1)
 • fisharmonia stamirowski (1)
 • fisharmonia trzyrzedowa (1)
 • fisharmonia typu francuskiego (1)
 • firma kotykiewicz organy nozne (1)
 • fabryka kotykiewicz (1)
 • fabryka fisharmonii w gdańsku (1)
 • allegro harmonie trzyrzedowe (1)
 • alois kewitsch z pozytywkom (1)
 • andrzej kupis budowniczy fisharmoni (1)
 • andrzej kupis warszawa instrumenty muzyczne historia (1)
 • aukcje pianin i fortepianow we francji (1)
 • blomberg i syn organy (1)
 • blomberg katalog organów (1)
 • blomberg lepold (1)
 • blomberg organy (1)
 • budowa fisharmoni (5) (1)
 • budowa organów piszczalkowych cena (1)
 • działalność adolf homan (1)
 • działalność firmy organmistrzowskiej leopolda blomberga (1)
 • eolimelodikon (1)
 • eolipantalion zdjęcie (1)
 • eolomelodikon (1)
 • eolomelodykon co to jest (1)
 • fisharmonia wielka (1)
 • fisharmonie warszawa (1)
 • jagodziński produkcja organów (1)
 • Jak rozpoznać fisharmonię typu francuskiego (1)
 • jak sprzedac organopian (1)
 • katalog fisharmonii (1)
 • Katalog organów kościelnych i fisharmonii M Wybrańscy i s spółka (1)
 • koncert fisharmonia (1)
 • kotykiewicz fisharmonia (1)
 • kotykiewicz harmonium wien cena (1)
 • kunicki jan allegro (1)
 • kupis polonica (1)
 • l blomberg organy piszczałkowe nr 61 (1)
 • l fisharmonia (1)
 • lublin renowacja fisharmonii (1)
 • m wybrański i (1)
 • mała fisharmonia (1)
 • michal st szkielski (1)
 • michal szkielski (1)
 • instrumenty szkielskiego (1)
 • instrument uzywany dawniej zamiast organów;fisharmonia (1)
 • ile warte jest organopian (1)
 • francuskie fisharmonie (1)
 • fuisharmonia koscielna (1)
 • harmona organy firma (1)
 • harmonia pedalowa historia i producenci (1)
 • harmonia pedałowa lublin produkcja (1)
 • harmonia pedałowa stamirowski (1)
 • harmonia Piotr Stamirowski (1)
 • harmonia piotra stamirowskiego (1)
 • harmonia polska trzyrzędowa andrzej kupis (1)
 • Harmonia trzyrzędowa A Kupis (1)
 • harmonia trzyrzedowa Andrzej kupis (1)
 • Harmonie Stamirowskiego ile kosztuja (1)
 • harmonista garbatka (1)
 • harmonium fisharmonia (1)
 • hasse rudolf artysta malarz (1)
 • i have a piano named szkielski (1)
 • ile kosztuje harmonia piotra stamirowskiego (1)
 • michal szkielski lwow (1)

  • Witam,

   niestety, nie pomogę Pani w tym zakresie. Prędzej pomoże ktoś na forach akordeonistów, bo Andrzej Kupis był przede wszystkim producentem harmonii i akordeonów, a już w dalszej kolejności organopianów.

 1. Witam! Kilka lat temu wyszarpałem od proboszcza fisharmonię. Firma, która ją produkowała była z Rybnika (Górny Śląsk) nazywała się Steuer. Niestety nigdzie nie mogę znaleźć informacjii na ten temat. Czy jest coś wiadome o działalności firmy? Czy są w Polsce jeszcze jakieś fisharmonie tejże? Pozdrawiam

 2. Dzień dobry, tak się składa , że produkcją fisharmonii w Brzezinach Śląskich , zajmował się pradziadek mojego męża. Choć nie wiem , czy to o jego zakład chodzi w tym artykule.

 3. Posiadam fisharmonia R.Pajkr&Co nr 1040 nadająca się do renowacji. Nie mogę znaleść żadnych informacji o tej fisharmoni , nie wiem czy opłaca się ją remontować . Będę wdzięczny za informację . Pozdrawiam

  • To czechosłowacka fisharmonia wyprodukowana w Hradec Králové. A czy opłaca się ją remontować – to zupełnie osobna kwestia. Wszystko zależy od jej stanu i od tego, w jakim celu chcemy ją remontować.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *